Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawy w zakresie dotyczącym sprzedaży napojów aIkoholowych prowadzi Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota.

Przedsiębiorców obsługują i informacji udzielają: 

  • Magdalena Buczak (detal), tel. 22 443 96 70, e-mail: mbuczak@um.warszawa.pl, pok. 523, piętro 5;
  • Aneta Królak (gastronomia, zezwolenia jednorazowe), tel. 22 443 96 74, e-mail: ankrolak@um.warszawa.pl, pok. 523, piętro 5.

INFORMACJE OGÓLNE

 


KOMUNIKATY BIEŻĄCE

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń przypomina, że 30 września upływa termin do wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 98 1030 1508 0000 0005 5002 4195.

Załączniki: