Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawy w zakresie dotyczącym sprzedaży napojów aIkoholowych prowadzi Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota.

Przedsiębiorców obsługują i informacji udzielają: 

  • Romana Olszewska (detal), tel. 22 57 83 511, e-mail: rolszewska@um.warszawa.pl, pok. 523, piętro 5;
  • Halina Jolanta Rak (gastronomia), tel. 22 57 83 511, e-mail: hrak@um.warszawa.pl, pok. 523, piętro 5;
  • Radosław Dmitruk (zezwolenia jednorazowe), tel. 22 57 83 519, e-mail: rdmitruk@um.warszawa.pl, pok. 524, piętro 5.

KOMUNIKAT

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota informuje, że przedłużony został termin wniesienia opłaty III raty za korzystanie w 2021 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) do 31 grudnia 2021.

Podstawa prawna: uchwała Rady m.st. Warszawy nr LIV/1683/2021 z 9 września 2021


INFORMACJE OGÓLNE

Załączniki: