Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawy w zakresie dotyczącym sprzedaży napojów aIkoholowych prowadzi Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota.

Przedsiębiorców obsługują i informacji udzielają: 


INFORMACJE OGÓLNE

 


KOMUNIKATY BIEŻĄCE

 

 

Załączniki: