Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – Dorota Stegienka

Zastępca Burmistrza – Dorota Stegienka

ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: nr 226, II piętro
tel.: Sekretariat: 22 443 96 01
e-mail: ochota.sekretariat@um.warszawa.pl

            ochota.burmistrz@um.warszawa.pl

 

 

Nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy:

 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Ochota
 2. Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Ochota
 3. Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota
 4. Wydział Kadr dla Dzielnicy Ochota
 5. Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota
 6. Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Ochota
 7. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota
 8. Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ochota
 9. Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ochota

 

Nadzór nad działalnością jednostek współpracujących:

 1. Delegatura Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Ochota
 2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
 3. Ośrodek Kultury Ochoty
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"

 

Przyjęcia interesantów w sprawach dotyczących skarg i wniosków:

przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 12.00 w pok. 226, ul. Grójecka 17A, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie

nr tel.: 22 443 96 01, 22 443 96 02

e-mail: ochota.sekretariat@um.warszawa.pl 

Zastępca Burmistrza – Sławomir Umiński

Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – Sławomir Umiński

ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: nr 107, I piętro
tel.: Sekretariat: 22 443 96 03
e-mail: ochota.sekretariat2@um.warszawa.pl

 

Absolwent Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej PW. Członek wspierający Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Radny dzielnicy Bielany (2010 – 2014)  oraz (2014 – 2018). Był przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej, członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Był członkiem Komisji Oświaty. W okresie kwiecień - wrzesień 2021 r. Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Żonaty, dwoje dzieci.

 

Nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy:

 1. Wydział Informatyki dla Dzielnicy Ochota
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ochota
 3. Wydział Obsługi Rady dla Dzielnicy Ochota
 4. Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota
 5. Wydział Prawny dla Dzielnicy Ochota

 

Nadzór nad działalnością jednostek współpracujących:

 1. Dzielnicowe Biuro Finasów Oświaty w Dzielnicy Ochota
 2. Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy

 

Przyjęcia interesantów w sprawach dotyczących skarg i wniosków:

przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 13.00 w pok. 107, ul. Grójecka 17A, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie

nr tel.: 22 443 96 03

e-mail: ochota.sekretariat2@um.warszawa.pl

Zastępca Burmistrza – Grzegorz Wysocki

Zastępca Burmistrza – Grzegorz Wysocki

ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: nr 106, I piętro
tel.: Sekretariat: 22 443 96 04
e-mail: ochota.sekretariat3@um.warszawa.pl

 

Grzegorz Wysocki - Zawsze z Ochotą. Ukończył studia na kierunku Administracja Publiczna. Przez ponad 30 lat był redaktorem naczelnym Informatora Ochoty i Włoch. Z samorządem Ochoty związany  od początku jego istnienia. W latach 1993 – 1994 był Sekretarzem Gminy Ochota, w latach 1998 – 2000 był szefem gabinetu Wojewody Warszawskiego, w latach 2000 – 2001 był zastępcą dyrektora dzielnicy Ochota, w latach 1999 – 2003 był radnym Sejmiku Mazowieckiego i wreszcie w poprzedniej kadencji samorządu 2014 – 2018 z-cą burmistrza dzielnicy Ochota. Ponownie wybrany na to stanowisko w kwietniu 2021 r. Jest wiceprzewodniczącym Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i założycielem Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych Samorządowców. Działacz opozycyjny w latach 80-tych, odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczony również Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Żonaty, ma dwóch synów.

 

Nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy:

 1. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota
 2. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota
 3. Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ochota
 4. Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota
 5. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota
 6. Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota

 

Nadzór nad działalnością jednostek współpracujących:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
 2. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
 3. GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.

 

Przyjęcia interesantów w sprawach dotyczących skarg i wniosków:

przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 13.00 w pok. 107, ul. Grójecka 17A, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie

nr tel.: 22 443 96 04

e-mail: ochota.sekretariat3@um.warszawa.pl