Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – Sławomir Umiński

Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – Sławomir Umiński

ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: nr 226, II piętro
tel.: Sekretariat: 22 57 83 606
e-mail: ochota.sekretariat@um.warszawa.pl

 

 

 

 

Nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy:

 1. Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Ochota
 2. Wydział Informatyki dla Dzielnicy Ochota
 3. Wydział Kadr dla Dzielnicy Ochota
 4. Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota
 5. Wydział Obsługi Rady dla Dzielnicy Ochota
 6. Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Ochota
 7. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota
 8. Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ochota

 

Nadzór nad działalnością jednostek współpracujących:

 1. Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"
   

Zastępca Burmistrza – Dorota Stegienka

Zastępca Burmistrza – Dorota Stegienka

ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: nr 106, II piętro
tel.: Sekretariat: 22 57 83 637
e-mail: ochota.sekretariat2@um.warszawa.pl

 

 

 

 

Nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy:

 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Ochota
 2. Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota
 3. Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota
 4. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ochota
 5. Wydział Prawny dla Dzielnicy Ochota
 6. Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ochota
 7. Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota

 

Nadzór nad działalnością jednostek współpracujących:

 1. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy
 2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
 3. Ośrodek Kultury Ochoty
 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Zastępca Burmistrza – Grzegorz Wysocki

Zastępca Burmistrza – Grzegorz Wysocki

ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: nr 106, II piętro
tel.: Sekretariat: 22 57 83 530
e-mail: ochota.sekretariat2@um.warszawa.pl

 

 

 

 

Nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy:

 1. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota
 2. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota
 3. Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ochota
 4. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota
 5. Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota

 

Nadzór nad działalnością jednostek współpracujących:

 1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
 2. GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
 3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty