Informacje o dostępności

Co robimy

Czym zajmuje się Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota:

  • zarządza nieruchomościami, targowiskami i garażami,
  • remontuje budynki i lokale, które należą do miasta stołecznego Warszawy na terenie Dzielnicy Ochota,
  • dba o czystość i porządek na terenach zarządzanych przez ZGN Ochota,
  • dba o roślinność na terenach zarządzanych przez ZGN Ochota, współpracuje ze wspólnotami mieszkaniowymi,
  • współpracuje z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędem Dzielnicy Ochota

Co możesz załatwić w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota:

  • sprawy dotyczące nieruchomości, targowisk i garaży,
  • sprawy związane z wynajmowanym lokalem mieszkalnym,
  • sprawy związane z wynajmowanym lokalem użytkowym,
  • sprawy związane z wynajmowanym garażem,
  • inne sprawy dotyczące terenów zarządzanych przez ZGN Ochota.

Pamiętaj!

W ZGN Ochota załatwisz sprawy związane z nieruchomościami, targowiskami i garażami, które należą do miasta stołecznego Warszawy na terenie Dzielnicy Ochota.

Ikona ETR
 

Co robimy – tekst łatwy do czytania i rozumienia

Co robimy – tłumaczenie na Polski język migowy

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.