null

Strefa mieszkańca

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Regulamin Strefy Mieszkańca obowiązujący od dnia 01.09.2022 roku

Załączamy Wzór Wniosku o wydanie Identyfikatora Strefy Mieszkańca, który po wypełnieniu prosimy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu lub zdjęcia) na adres identyfikator@zgnochota.waw.pl 

Zachęcamy również do składania wniosków poprzez formularz znajdujący się na stronie https://strefamieszkanca.zgnochota.waw.pl

lub osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17A  oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  ul. Białobrzeska 11

W celu wyjaśnień, pomocy merytorycznej prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy ZGN Ochota poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30 pod  numer telefonu: 575 00 67 50 oraz 575 00 65 60

O terminie i miejscu odbioru identyfikatora wnioskodawcy będą informowani telefonicznie przez pracowników ZGN Ochota. 

Dostęp do wjazdu i parkowania może zostać przyznany przez ZGN: Właścicielowi Lokalu, Użytkownikowi Lokalu, Administratorowi nieruchomości, Konserwatorowi nieruchomości/firmie remontowo-budowlanej, innym podmiotom realizującym istotne usługi społeczne świadczone na rzecz mieszkańców – będących Posiadaczami samochodu/innego pojazdu.

Przy odbiorze identyfikatora ZGN Osoba uprawniona zobligowana jest do przedłożenia (do wglądu):

  1. dokumentów poświadczających status Użytkownika Lokalu, Właściciela Lokalu, Administratora nieruchomości lub Konserwatora nieruchomości/firmy remontowo-budowlanej;
  2. dowodów rejestracyjnych pojazdu/pojazdów osobowych lub tytułu do  dysponowania pojazdem;
  3. dokumentów poświadczających realizowanie istotnych usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Ochota;
  4. dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do odbioru identyfikatora ZGN.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydania identyfikatora dla pojazdów nieosobowych na czas prowadzenia stosownie udokumentowanych robót lub dostaw, po uprzednim indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

Uwaga! Identyfikator jest bezpłatny.

 

 

Załączniki: