null

Strefa mieszkańca

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Regulamin Strefy Mieszkańca obowiązującej od dnia 15.11.2021 roku

Załączamy Wzór Wniosku o wydanie Identyfikatora Strefy Mieszkańca, który po wypełnieniu prosimy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu lub zdjęcia) na adres identyfikator@zgnochota.waw.pl 

lub osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17A  oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  ul. Białobrzeska 11

W celu wyjaśnień, pomocy merytorycznej prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy ZGN Ochota poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30 pod  numer telefonu: 575 00 67 50 oraz 575 00 65 60

O terminie i miejscu odbioru identyfikatora wnioskodawcy będą informowani telefonicznie przez pracowników ZGN Ochota. 

Kto może ubiegać się o wydanie Identyfikatora ZGN? Może to zrobić osoba legitymująca się:

  1. udokumentowanym meldunkiem na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy właścicieli mieszkań i pojazdów;
  2. udokumentowanym tytułem prawnym do nieruchomości znajdującej się na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy najemców lokali użytkowych lub mieszkalnych;
  3. udokumentowanym administrowaniem nieruchomością na obszarze Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (dalej: administrator nieruchomości) oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy administratorów;
  4. udokumentowanym świadczeniem usług konserwacyjnych bądź remontowo-budowlanych na rzecz nieruchomości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy firm świadczących usługi remontowo-budowlane lub konserwacyjne.

Podczas odbierania Identyfikatora ZGN osoba uprawniona zobligowana jest do przedłożenia (tylko do wglądu):

  1. dokumentów poświadczających meldunek lub tytuł prawny do nieruchomości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (dotyczy również lokali użytkowych).
  2. dokumentów poświadczających administrowanie nieruchomością;
  3. dokumentów poświadczających świadczenie usług konserwacyjnych bądź remontowo-budowlanych na rzecz nieruchomości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy;
  4. dowodów rejestracyjnych pojazdu/pojazdów osobowych i tytułu do ich dysponowania.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydania identyfikatora dla pojazdów nieosobowych na czas prowadzenia stosownie udokumentowanych robót lub dostaw, po uprzednim indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

Uwaga! Identyfikator jest bezpłatny.

Załączniki: