null

O nas

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy działającą na obszarze Dzielnicy Ochota, administrującą zasobem nieruchomości stanowiących własność i współwłasność m.st. Warszawy.

 1. Dział Organizacji i Kadr
 2. Dział Finansowo-Księgowy
 3. Dział Gospodarowania Lokalami
 4. Dział Gospodarowania Terenami
 5. Dział Windykacji
 6. Dział Nadzoru Technicznego
 7. Stanowisko ds. Kontroli Zarządzej i Ryzyk
 8. Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

 Zadaniem zakładu jest:

 1. Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy
  • Mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy
  • Powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy
 2. Podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego;
 3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m. st. Warszawy z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem i zasobem nieruchomości m. st. Warszawy;

Dyrektor – Agata Kapłon

Zastępca Dyrektora – Tomasz Zakrzewski

Zastępca Dyrektora – Małgorzata Skrocka

p.o. Głównego Księgowego – Ewa Bernacik

Załączniki: