Seniorzy OPS Ochota

Seniorzy spaceryjący w parku

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota udziela pomocy seniorom poprzez różne formy wsparcia. Wsparcie obejmuje pomoc finansową, niefinansowa i usługową.

Osoby samotne, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mogą ubiegać się o pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Z tej formy wsparcia mogą korzystać również osoby, które wymagają pomocy innych, a rodzina, w tym niezamieszkujący wspólnie małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Informacje na temat pomocy usługowej znajdą Państwo w zakładce wsparcie finansowe i niefinansowe.

Kontakt

Zespół Pomocy Usługowej – tel. (22) 822 23 36