Pomoc dla rodzin OPS Ochota

Rodzice z małym dzieckiem

Oferujemy pomoc osobom przeżywającym trudności rodzicielskie, potrzebującym wsparcia.

O jaką pomoc można się ubiegać?

  • Poradnictwo rodzinne
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Udział w projektach edukacyjnych
  • Wsparcie w formie asystenta rodziny

Pomoc dla rodzin realizowana jest przez Centrum Wsparcia Moja Rodzina.

Pomoc świadczą:

  • starszy specjalista pracy socjalnej Jolanta Szałkucka – tel. 723 244 959
  • specjalista pracy socjalnej Alina Mielcarek – tel. 780 703 136
  • pracownik socjalny Natalia Siekiera – tel. 723 244 992
  • specjalista pracy z rodziną Magda Szypowska – tel. 723 244 970

Kierownik Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Rodzin, Małgorzata Juszczyńska tel. 780 703 137

Asystent Rodziny

Asysta rodzinna jest formą profesjonalnej pomocy środowiskowej prowadzoną na rzecz rodzin z dziećmi. Asystent wspiera rodziny w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Bliski kontakt asystenta rodziny z klientami sprzyja odnalezieniu mocnych stron członków rodziny i posiadanych zasobów.

Efektywnie współpracująca rodzina ma ogromne szanse nie tylko na zwiększenie kompetencji wychowawczych i pokonanie bieżących trudności, ale przede wszystkim na osiągnięcie takiego poziomu stabilności życiowej, który pozwoli na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci.

Pomoc asystenta przyznawana jest na wniosek pracownika socjalnego.

Współpraca odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Wsparcie asystenta rodziny w ramach Programu "Warszawski KOKON"

Od 13 stycznia 2023 r. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” realizuje Program „Warszawski KOKON”.Program skierowany jest do warszawskich rodzin posiadających postanowienie sądu w sprawie zobowiązania o współpracy z asystentem rodziny.

Udział w Programie jest bezpłatny i wymaga dokumentów wypełnionych przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem Programu jest poprawa funkcjonowania rodzin i wzmocnienie umiejętności społecznych oraz opiekuńczo – wychowawczych. Jednocześnie ma zapobiec umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Zmotywowana i zaangażowana rodzina przejdzie cykl szkoleń, warsztatów i spotkań ze specjalistami, zyskując narzędzia do poprawy życia w rodzinie. Czas pracy z rodziną w Programie przewidziany jest na około 2 lata.

Szczegółowe informacje o programie "Warszawski KOKON"

Jak uzyskać pomoc?

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia asystenta rodziny powinny zgłosić się do rejonowego pracownika socjalnego. Szczegółowe informacje uzyskać można także w bezpośrednim kontakcie z pracownikami Centrum Wsparcia "Moja Rodzina".

Asystenci rodziny

kierownik Małgorzata Juszczyńska – tel. 780 703 137

Centrum Wsparcia Moja Rodzina

ul. Częstochowska 11/15, 02-344 Warszawa (plac Baśniowy)

Centrum nastawione jest na tworzenie warunków do konstruktywnego, ciekawego i innowacyjnego zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Ochoty. Można tu także uzyskać wsparcie i poradę z różnych obszarów życia rodzinnego. To miejsce, w którym kontynuację znajdą realizowane przez OPS programy prorodzinne, jak Akademia Rodziny.

Centrum Wsparcia Moja Rodzina to miejsce, gdzie organizowane są m.in. spotkania międzykulturowe i międzypokoleniowe, rodzinne, warsztaty i zajęcia dla miłośników rękodzieła, hobbystów. Mieszkańcy Ochoty mogą spotkać się i porozmawiać, stworzyć grupę samopomocową (przy wsparciu pracowników Ośrodka). To miejsce przygotowane do przeprowadzania różnych działań non profit: szkoleń, zebrań, użyczające swoich pomieszczeń ochockim organizacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz dziecka i rodziny (dysponujemy salą konferencyjną wyposażoną w sprzęt do prezentacji itp.).

e-mail: centrumwsparcia@opsochota.waw.pl

Sprawdź lokalizację na mapie