Informacje o dostępności

Co robimy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota znajduje się przy ulicy Przemyskiej 11 w Warszawie. Ośrodek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Czym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota?

To miejsce, gdzie pomoc znajdą osoby w trudne sytuacji życiowej, na przykład osoby ubogie, w kryzysie, starsze lub z niepełnosprawnościami. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota znajduje się w 5 lokalizacjach:

  • Siedziba główna jest przy ulicy Przemyskiej 11, wejście jest od strony Bitwy Warszawskiej 1920 roku,
  • Centrum Wsparcia „Moja Rodzina” jest przy ulicy Częstochowskiej 11/15,
  • pomoc psychologiczna jest przy ulicy Białobrzeskiej 4a,
  • Miejsce Aktywności Lokalnej SURMA jest przy ulicy Białobrzeskiej 17,
  • Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą” jest przy ulicy Grójeckiej 109.

W naszym Ośrodku pomagamy osobom w różnym wieku i z różnymi problemami. Pomagamy mieszkańcom Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy. W naszym Ośrodku dostaniesz poradę, wsparcie i pomoc, na przykład pieniężną. W naszym Ośrodku otrzymasz opiekę specjalistów, na przykład pracownika socjalnego, asystenta rodziny. Pracownik socjalny to osoba, która wspiera osoby potrzebujące i pracuje z tymi osobami nad poprawą ich codziennego życia. Nasz Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami, żeby skutecznie pomagać osobom potrzebującym. W naszym Ośrodku wolontariusze pomagają mieszkańcom.

Jakie sprawy możesz u nas załatwić?

Jeżeli jesteś mieszkańcem dzielnicy Ochota i znalazłeś się w trudnej sytuacji, na przykład brakuje Ci pieniędzy na podstawowe potrzeby lub jesteś ofiarą przemocy możesz u nas otrzymać poradę, wsparcie i pomoc. Pomoc udzielana może być w formie pieniężnej i niepieniężnej. Pomoc pieniężna to na przykład zasiłki. Pomoc niepieniężna to na przykład praca socjalna, czyli wsparcie pracownika socjalnego. Jeśli masz trudności w opiece i wychowaniu dzieci możesz otrzymać wsparcie asystenta rodziny. Jeśli jesteś osobą starszą i potrzebujesz opieki oraz wsparcia, otrzymasz u nas pomoc. Jeśli jesteś osobą bezdomną to otrzymasz u nas pomoc i wsparcie. Możesz u nas otrzymać usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze to pomoc opiekuna w Twoim domu. Taka pomoc to wsparcie w codziennych czynnościach. Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy.

Kontakt

adres korespondencyjny: ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa
adres email: osrodek@opsochota.waw.pl
telefon: 228221124
fax: 228176463

Co robimy - tłumaczenie na Polski język migowy

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.