null

RODO w OPS Ochota

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Dane osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w OPS Ochota jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w OPS Ochota, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

  • Imię i Nazwisko Inspektora Ochrony Danych: Tomasz Olejniczak
  • Kontakt w formie elektronicznej (e-mail): iod@opsochota.waw.pl
  • Kontakt w formie tradycyjnej (poczta tradycyjna): Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Informacje jak przetwarzane są Państwa dane w Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Ogólna klauzula informacyjna OPS Ochota

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego