Decyzje o warunkach zabudowy

Wszczęte postępowania o warunkach zabudowy

Wnioski o wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego