Wszczęte postępowania - warunki zabudowy oraz lokalizacja inwestycji celu publicznego

Informacje o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w Dzielnicy Ochota

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1129/2020 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych – Link

Załączniki:

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzje o warunkach zabudowy