Urząd Stanu Cywilnego

Adres:

Dzielnica Ochota, ul. Adolfa Pawińskiego 30

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek-piątek: 8.00 – 16.00

Telefony:

W siedzibie można:

  • złożyć wniosek o wydanie skróconego lub zupełnego odpisu z aktu stanu cywilnego,
  • złożyć wniosek o wydanie odpisu na tzw. druku wielojęzycznym,
  • dokonać rejestracji urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  • otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa,
  • otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Informacje dotyczące USC i spraw w nim załatwianych na stronie: Urzędu Stanu Cywilnego.