Wyniki wyszukiwania w serwisie Ochota

 • Artykuł

  Urodziłem się w 1989 roku w Warszawie. Z Ochotą jestem związany od dzieciństwa. W 2013 roku ukończyłem studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a rok później studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Przez dwa lata pracowałem jako nauczyciel Wiedzy o społeczeństwie w szkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Aktualnie pracuję w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. ...

 • Artykuł

  Komisje: Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów - Wiceprzewodnicząca Komisja Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Komisja Mieszkaniowa Kadencja: VII Klub: Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska Radna pełni dyżur w umówionym wcześniej terminie pod nr tel. 604 795 806 e-mail: aszymanska@radni.um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Sprawy w zakresie udostępniania obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych prowadzi Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Informacji udziela: Radosław Dmitruk, tel. 22 443 96 72, e-mail: rdmitruk@um.warszawa.pl.

 • Artykuł

  ul. Grójecka 17A, Warszawa pok.: 425W tel.: 22 443 97 20 fax: 22 325 47 47 e-mail: ochota.dbaiso@um.warszawa.pl Naczelnik Kamiński Arkadiusz tel.: 22 443 97 16 e-mail: ochota.dbaiso@um.warszawa.pl Zakres działań: Zakres działania wydziału biura: wykonywanie zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami Andrzej Drabek Kierownik Działu Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień tel. 22 443 97 44 ...

 • Artykuł

  Irena Krystyna Parzych - dyplomowany nauczyciel. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, Podyplomowych Studiów Kierowania i Zarządzania w Kulturze Fizycznej, Studiów Podyplomowych Menadżer Sportu, 3-letnich Podyplomowych Studiów I i II stopnia Wychowanie do Życia w Rodzinie, instruktor Biegu na Orientację, Fitness, Ćwiczeń Siłowych, Tańca. Pracuję z młodzieżą jako nauczyciel wychowania fizycznego i Wychowania do Życia w Rodzinie. Jestem...