• Artykuł

  Projekt partnerski zrealizowany przez Dzielnice m. st. Warszawy: Ursus (lider projektu), Ochota, Praga Południe, Śródmieście, Usynów, Wawer i Wola. Projekt „Wychowawca 45+ XXI wieku” podniósł kompetencje wychowawcze i motywację do pracy z uczniami wśród 60 nauczycieli/nauczycielek w wieku 45+ z 7 Dzielnic m. st. Warszawy w ciągu 13 miesięcy. Cele szczegółowe projektu było: kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie komunikacji z uczniami i radzenia sobie ze stresem w...

 • Artykuł

  Projekt „Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów” W latach 2012-2013 Urząd Dzielnicy Ochota realizował projekt, którego celem było podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka". Służyło podniesieniu kompetencji kluczowych oraz podniesieniu zdolności 80 uczniów do przyszłego zatrudnienia: - podniesiono kwalifikacje z wiedzy poprzez wprowadzenie programu wyrównawczego; zwiększono kompetencje kluczowe...

 • Artykuł

  Projekt „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą". Projekt partnerski realizowany przez Dzielnicę Ochota wraz z Dzielnicami m. st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa (lider projektu), Targówka, Pragi Południe, Woli, Wilanowa i Ursynowa. Celem głównym projektu było stworzenie w Warszawie sieci współpracujących ze sobą 6...

 • Artykuł

  Projekt bezpośrednio obejmował dzielnice: Śródmieście, Ochota, Praga Północ, Ursus i Rembertów. W części dotyczącej Dzielnicy Ochota zrealizowano zadanie pn."Modernizacja budynku przy ulicy Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy Teatrze Ochoty", które polegało na: rewitalizacji obiektu i instytucji kultury o ponadlokalnym znaczeniu Teatru Ochota wraz z przyległym terenem usytuowanym w newralgicznym punkcie miasta na trasie z lotniska im. Fryderyka Chopina do...

 • Artykuł

  Dzielnica Ochota zrealizowała projekt pn. „Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Od czerwca 2016 roku każdego dnia dzieci z czterech przedszkoli na Ochocie (100, 101, 312, 315) brały udział w dodatkowych zajęciach rozwijając swoje umiejętności społeczne i jednocześnie doskonale się bawiąc. Pracujący z dziećmi nauczyciele ukończyli studia podyplomowe z zakresu integracji...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ochota wspólnie z samorządem miasta Alcoy w Hiszpanii realizował projekt, którego celem było podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej szkołami, nauczycieli, psychologów. Projekt bezpośrednio skierowany był właśnie do nich, a pośrednio najważniejszymi odbiorcami byli uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, cudzoziemcy i dzieci powracające zza granicy oraz pozostali uczniowie, a także rodzice. Cele zrealizowane zostały poprzez...