Działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach lokalnego systemu wsparcia

 1. Konsultacje indywidualne oraz grupa wsparcia z psychologiem p. Krzysztofem Rusiniakiem odbywją się w każdy wtorek w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Białobrzeskiej 26:

16.00 - 18.00 - konsultacje indywidualne,

18.00 - 21.00 - spotkania grupowe.

 Zapisy: tel. 607 382 640, krusiniakk@gmail.com

 1. Konsultacje prawne dla osób zmagających się z problemem przemocy i uzależnień prowadzone przez prawnika, p. Martę Witek – Zegan.

 Terminy konsultacji:

18 maja, 8 czerwca, 22 czerwca 2022 r., w godz. 17 – 20.

miejsce: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota, ul. Białobrzeska 26, pokój nr 6.

Zapisy: tel. 668 854 548.

 1. Konsultacje realizowane przez terapeutę uzależnień p. Beatę Ertman-Podsiadło odbywają się w każdy wtorek w godz. 16.00 - 19.00, w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, przy ul. Białobrzeskiej 26, tel. 696 440 741, beataer@op.pl.
 2. Placówki wsparcia dziennego:
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Ochota, ul. Częstochowska 11/15, 02 - 344 Warszawa, kontakt: (22) 822 97 83,
 • Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego, ul. Gorlicka 5/7, 02 - 130 Warszawa, kontakt: swietlicagorlicka@caritasaw.pl; tel.: 500 421 463.
 1. Lokalny system wsparcia:

W ramach lokalnego systemu wsparcia na terenie naszej dzielnicy prowadzone jest zadanie “Razem z Ochotą III”, które jest wspófinansowane ze środków m.st. Warszawy.

Lokalny System Wsparcia to idea wspólnej pracy Urzędu Dzielnicy Ochota oraz organizacji tworzących konsorcjum i otoczenia społecznego na rzecz rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Projekt ma już trzecią edycję w naszej dzielnicy.

Konsorcjum tworzą trzy organizacje pozarządowe” Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “SZANSA”, Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które współpracują m.in. z placówkami kultury MDK, OKO, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Fundacją Schumana, Centrum Wsparcia “Moja Rodzina”, JumpWorld Warszawa, Instytutem Lotnictwa, LO im. Kołłątaja, LO im. Janusza Korczaka, Akademią Pedagogiki Specjalnej, MAL Grójecka, Fundacją Dobrych Inicjatyw, Fundacją Sarigato, PPP nr 9, Projekt POWER, z organizacjami zrzeszonymi w DKDS Ochota, organizacjami zrzeszonymi w BDKS ds. LSW, innymi konsorcjami w różnych dzielnicach, policją, Fundacją ORANGE, a także pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas i nauczycielami – tutorami.

Lokalny system wsparcia wspiera dzieci, rodziców i nauczycieli indywidualnie. Buduje także sieć wsparcia dla dzieci i szkół całego środowiska edukacyjnego.

Projekt jest realizowany w 8 szkołach podstawowych oraz placówkach ochockich: Ognisko TPD, Młodzieżowy Dom Kultury, SZANSA.

Lider konsorcjum organizacji pozarządowych: Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “SZANSA”, tel. 22 824 37 02, adres e-mail szansa4@o2.pl

 1. Kluby Abstynenta:
 • Klub Rodzin Abstynenckich Ostoja, ul. Lelechowska 5, 02 - 351 Warszawa, tel. 22 823 82 32, adres e-mail ostojawise@op.pl.
 • Warszawskie Stowarzyszenie Krokus, ul. Sękocińska 10, 02 - 313 Warszawa, tel. 22 415 34 37, adres e-mail wsakrokus@wp.pl.
 1. Klub Młodzieżowy “Strefa Wsparcia dla Młodzieży”

Klub finansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.  Wsparcie w jego zakresie jest całkowicie bezpłatne.

Oferta dla młodzieży:

- warsztaty w ramach tzw. dni otwartych – przyjdź, weź udział w ciekawych  warsztatach  tematycznych, pobądź z nami,

- pomoc w nauce, czyli jak oswoić nielubiane przedmioty szkolne,

- różnego rodzaju warsztaty tematyczne i interdyscyplinarne dopasowane do Waszych potrzeb, np. fotograficzne, programowania, muzyczne, dziennikarskie itp.

- wsparcie specjalistów: psychologa, psychoterapeuty, terapeuty, czyli jak sobie radzić w sytuacjach trudnych,

- różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne, kompensacyjne, korekcyjne i socjoterapeutyczne,

- doskonałą zabawę na warsztatach tematycznych rozwijających pasje,

- atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu. w tym zajęcia sportowe, wyjścia na basen, do kina itd.

Oferta dla rodziców:

- konsuktacje specjalistyczne m.in.: z psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień,

- możliwość udziału w ciekawych warsztatach,

- wszechstronne wsparcie w obszarze rodzicielstwa.

Oferta dla profesjonalistów:

- warsztaty dopasowane do potrzeb występujących w dzielnicy w obszarze pracy z rodziną,

- możliwość zacieśnienia współpracy interdyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnego wypracowania konstruktywnych rozwiązań w kontekście pracy w dzielnicy.

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 17, 02 – 398 Warszawa

Zapisy:

Telefonicznie: 515 904 027 lub mejlowo: wsparciemlodych@gmail.com

więcej na: https://www.facebook.com/wsparciemlodych

 1. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicnzego Dla Dzieci i Młodzieży Śródmieście, Ochota, Ursus w ramach projektu “Po zdrowie razem” świadczy bezpłatne usługi:
 • W formie działań terapetycznych – do mieszkańcó Śródmieścia, Ochoty, Ursusa (w wieku do 21 lat),
 • W formie działań profilaktycznych – do uczniów, grona pedagogicznego, rodziców w szkołach i przedszkolach,
 • w formie działań profilaktycznych dla pracowników instytucji zaangażowanych w opiekę na dziećmi i młodzieżą.

Rekrutacja do programu odbywa się poprzez infolinie.

Infolinia projektu:

 • Telefoniczna: 22 592 98 98,
 • Mejlowa: infolinia.power@szpzlo-ochota.pl

Usługi dla mieszkańców poszczególnych dzielnic realizowane są w następujących lokalizacjach:

Śródmieście – ul. Koszykowa 79 b,

Ochota – ul. Skarżyńskiego 1,

Ursus – ul. Sosnowskiego 18.

 

 

 

Załączniki: