Patronat Burmistrza Dzielnicy Ochota

Zasady udzielania patronatu nad imprezami i wydarzeniami przez Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Patronatem mogą zostać objęte wyłącznie przedsięwzięcia, które odbędą się na Ochocie oraz których urząd nie jest organizatorem lub współorganizatorem. Powinny to być przedsięwzięcia ogólnodostępne, w których udział jest bezpłatny.

Do uzyskania patronatu niezbędne jest:

1. Podanie podstawowych informacji o imprezie/wydarzeniu:

 • nazwa
 • data
 • organizator i współorganizatorzy
 • miejsce
 • szacowana liczba uczestników
 • krótki opis
 • źródło finansowania
 • inni patroni
 • dane osoby do kontaktu

2. Organizatorzy wydarzenia/imprezy objętej patronatem Burmistrza Dzielnicy Ochota są zobowiązani do:

 • umieszczenia na wszelkich materiałach promocyjnych logo Dzielnicy Ochota i uzyskania akceptacji projektu materiałów promujących wydarzenie/imprezę w Wydziale Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich Urzędu Dzielnicy Ochota
 • przesłania drogą elektroniczną na adres Wydziału Komunikacji Społecznej ochota.wkf@um.warszawa.pl: dokumentacji zdjęciowej oraz krótkiej relacji z wydarzenia/imprezy, w terminie do 3 dni po jego zakończeniu w celu umieszczenia tego materiału na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota.