Koordynator ds. kombatantów

Mariusz Piotr Twardowski
Koordynator ds. kombatantów
Białobrzeska 26 pokój 2
Tel: 22 443 98 87;  535 506 915