IV Obwód Ochota Armii Krajowej

logotyp IV Obwodu Ochoty Armii Krajowej

IV Obwód Ochota odegrał w czasie Powstania Warszawskiego bardzo ważną rolę, zatrzymując oddziały niemieckie i brygadę RONA przez 10 dni w granicach dzielnicy. Pozwoliło to na konsolidację obrony Śródmieścia na linii frontu, która została utrzymana do końca Powstania. W szeregach obrońców Ochoty harcerze Bloku Prochownia odegrali istotną rolę.

prof. Aleksander Mueller ps. “Julek”
39 ZDH im. Jana Krysta

 

Zapraszamy do zapoznania się z albumem ”Kubusiowi” Zołnierzowi Powstania Warszawskiego Przyjaciele, wydanym w 10. rocznicę śmierci Wojciecha Marcinkiewicza – jednego z żołnierzy Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego.

 

Hymn “Szarych Szeregów”

 

“Pałacyk Michla”

 

“Pamięci poległych 2 sierpnia 1944-go”, poległych w Pęcicach

 

Melodia szturmowa zgrupowania “Parasol”

 

Modlitwa obozowa

 

“Na wojenkę poszli chłopcy”

 

“Elegia o... (chłopcu polskim)”

 

“Chłopaki z AK”