Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

Brak wydarzeń

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • WRZ
  20

  Obwieszczenie

  Obwieszczam o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami oraz możliwości wypowiedzenia się na ich temat przed wydaniem decyzji przygotowywanej na wniosek złożony w dniu 22 czerwca 2021r. i uzupełniony w dniu 6 sierpnia 2021 r. przez pełnomocnika Projekt Echo – 136 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka dwutorowej elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV relacji: GPZ Mory-RPZ Ochota, GPZ Mory – RPZ Południowa w odcinku sł nr 28-sł nr 33, polegająca na rozbiórce istniejącej sieci napowietrznej 110 kV i budowie w jej miejsce sieci kablowej 110 kV w rejonie ul. Armatniej i Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie na działkach ewidencyjnych nr 2/3; 4/2; 2/4; 2/2; 3 z obrębu 2-03-02 oraz na działkach 1; 2/1; 39/1 z obrębu 2-02-03 w dzielnicy Ochota w Warszawie.

 • WRZ
  20

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 • WRZ
  17

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej w Parku Zachodnim przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., projektowanej na dz. ewid. nr 12/9- cz w obrębie 2-02-03 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie.

 • WRZ
  17

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci wodociągowej DN 200 w Al. Jerozolimskich, na działkach ewid. nr 2/1-cz i 10/5-cz w obrębie 2-02-03 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie.