Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

 • Spotkanie z Mikołajem w Parku Pięciu Sióstr

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zapraszają na Spotkanie z Mikołajem. 3 grudnia 2023 Park Pięciu Sióstr Kawiarnia Chono Lulu 15.00 - 17.30 Mikołaj zaprasza dzieci z rodzinami na spotkanie. W trakcie wydarzenia: - iluminacje świetlne oraz rozświetlenie choinki, - zimne ognie, - świąteczne piosenki, - konkurs taneczny, - poczęstunek, - wręczenie upominków.

 • Gimnastyka dla seniora

  Gimnastyka dla seniora: Zajęcia będą się odbywać w terminach: 27.02 – 23.06.2023 oraz 01.09. – 15.12.2023 - w poniedziałki w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Rokosowskiej 10. Sala pomieści mniej osób, dlatego zajęcia zostały podzielone na dwie grupy, jedna od 9.30-10.30, druga 10.30-11.30. -we wtorki OSiR ul. Skarżyńskiego 6A w godzinach 9.30 – 10.30 - w środy w DK Rakowiec, Wiślicka 8 w godzinach 9.30 – 10.30 - w czwartki w OKO Grójecka 79 w...

 • Bezpłatne zaproszenia na spektakl "Wieczór Kawalerski czyli NA GORACYM UCZYNKU"

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota zapraszają na spektakl realizowany w ramach cyklu “Wieczory z teatrem”. Odbiór bezpłatnych zaproszeń na spektakl „Wieczór Kawalerski czyli NA GORĄCYM UCZYNKU” realizowany w ramach cyklu „Wieczory z teatrem” dla mieszkańców dzielnicy Ochota w Bibliotece „Przystanek Książka” ul. Grójecka 42 w dniu 4 grudnia 2023 r. w godz. 16.30-18.30 lub do wyczerpania puli zaproszeń. Uwaga: Ograniczona liczba zaproszeń na...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • GRU
  15

  Obwieszczenie - możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami

  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022, poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami oraz o możliwości wypowiedzenia się na ich temat przed wydaniem decyzji przygotowanej na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, z 24 września 2022 r., uzupełniony 24 października 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej na części działki ew. nr 10/5 z obrębu 2-02-03 oraz części działki ew. nr 2/3 z obrębu 2-02-04 w dzielnicy Ochota w Warszawie. Pouczenie Zapewniając stronom, które wykażą swój interes prawny, czynny udział w postępowaniu, umożliwia się im zapoznanie się z ww. wnioskiem oraz wypowiedzenie się w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Akta sprawy są dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota, Urzędu Dzielnicy Ochota ul. Tarczyńska 21, po uprzednim umówieniu się: telefon 22 443 97 68, e-mail: mkardas@um.warszawa.pl. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Podpisała z up. Prezydenta m.st. Warszawy /-/ Pani Katarzyna Trojnacka-Zając Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota

 • LIS
  10

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Filtrowa 55

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Filtrowa 55

 • LIP
  18

  Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

  Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia – ul. Filtrowa 33

 • CZE
  27

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

  Nieruchomość do wydzierżawienia – ul. Prokuratorska 8