Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

 • Spotkanie z Mikołajem w Parku Pięciu Sióstr

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zapraszają na Spotkanie z Mikołajem. 3 grudnia 2023 Park Pięciu Sióstr Kawiarnia Chono Lulu 15.00 - 17.30 Mikołaj zaprasza dzieci z rodzinami na spotkanie. W trakcie wydarzenia: - iluminacje świetlne oraz rozświetlenie choinki, - zimne ognie, - świąteczne piosenki, - konkurs taneczny, - poczęstunek, - wręczenie upominków.

 • Gimnastyka dla seniora

  Gimnastyka dla seniora: Zajęcia będą się odbywać w terminach: 27.02 – 23.06.2023 oraz 01.09. – 15.12.2023 - w poniedziałki w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Rokosowskiej 10. Sala pomieści mniej osób, dlatego zajęcia zostały podzielone na dwie grupy, jedna od 9.30-10.30, druga 10.30-11.30. -we wtorki OSiR ul. Skarżyńskiego 6A w godzinach 9.30 – 10.30 - w środy w DK Rakowiec, Wiślicka 8 w godzinach 9.30 – 10.30 - w czwartki w OKO Grójecka 79 w...

 • Bezpłatne zaproszenia na spektakl "Wieczór Kawalerski czyli NA GORACYM UCZYNKU"

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota zapraszają na spektakl realizowany w ramach cyklu “Wieczory z teatrem”. Odbiór bezpłatnych zaproszeń na spektakl „Wieczór Kawalerski czyli NA GORĄCYM UCZYNKU” realizowany w ramach cyklu „Wieczory z teatrem” dla mieszkańców dzielnicy Ochota w Bibliotece „Przystanek Książka” ul. Grójecka 42 w dniu 4 grudnia 2023 r. w godz. 16.30-18.30 lub do wyczerpania puli zaproszeń. Uwaga: Ograniczona liczba zaproszeń na...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • SIE
  01

  Włączenie syren alarmowych

  Dzień dobry, w celu upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17, planowane jest włączenie syren alarmowych i nadanie sygnału akustycznego ciągłego, trwającego 1 min.

 • LIP
  25

  Pomiary pól elektromagnetycznych

  Szanowni Państwo, Informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 • LIP
  20

  Komunikat Biura Ochrony Środowiska

  Poszukujemy kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do izb rolniczych Mazowiecka Izba Rolnicza poszukuje kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej spełniającego warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183). W rozumieniu ustawy o izbach rolniczych członkami komisji mogą być: osoby fizyczne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby, posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. Wybory do izb rolniczych odbędą się 24 września 2023 r. Chętni do pracy w komisji wyborczej powinni do 31 lipca 2023 r. dostarczyć do Biura Ochrony Środowiska (pl. Bankowy 2 pok. 1804) zgłoszenie wraz z załącznikami. Skan dokumentów można wysyłać na adres aharbat@um.warszawa.pl – oryginalny wniosek można dostarczyć w późniejszym terminie. Formularz zgłoszenia, oświadczenia oraz wszelkie inne dokumenty i informacje dostępne są na stronie internetowej „Wybory do izb rolniczych” pod adresem: Uchwała_NR_1.2023_z_dnia_22.02.2023_r_.pdf (krir.pl) – zał. Nr 1 str. 8 WYBORY DO IZB ROLNICZYCH VII KADENCJI – 24 WRZEŚNIA 2023 – informacje uzupełniające Wybory do izb rolniczych VII kadencji odbędą się 24 września 2023 r. zgodnie z uchwałą Nr 2 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W związku z powyższym Prezydent m.st. Warszawy rozpoczyna nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków okręgowej komisji wyborczej. Okręgiem wyborczym jest obszar Miasta Stołecznego Warszawy będącego gminą mającą status miasta na prawach powiatu. Członkiem komisji wyborczej może zostać osoba figurująca w spisie uprawnionych do głosowania oraz jeden pracownik Urzędu m.st. Warszawy. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina (wstępni i zstępni). Praca w komisji okręgowej, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych wykonywana jest honorowo, niemniej jednak ustępujące Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej zdecydowało, że za dojazd do komisji okręgowej jej członkom wypłacony będzie z budżetu izby jednorazowy ryczałt w wysokości 200 złotych w okręgach wyborczych gdzie odbędzie się głosowanie i 100 zł w okręgach w których głosowanie się nie odbędzie (zgodnie z Uchwałą nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w okręgach wyborczych, w których liczba kandydatów jest równa lub mniejsza liczbie mandatów, głosowania się nie przeprowadza). Do zadań komisji okręgowej należy przede wszystkim: rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej, przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody, ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

 • LIP
  17

  Glony na powierzchni Jeziorka Szczęśliwickiego

  W ostatnich dniach do Urzędu Dzielnicy napływają informacje, że mieszkańcy na własną rękę usuwają glony z powierzchni Jeziorka Szczęśliwickiego. Wyrzucane pod drzewa zanieczyszczenia niszczą zieleń parkową. Dzielnica zleca Wykonawcy regularnie usuwanie kożucha – w ciepłych miesiącach jest one wykonywane nawet kilkukrotnie w miesiącu i systematycznie. Samodzielne wyławianie kożucha zdecydowanie nie jest wskazane – najlepszym rozwiązaniem jest gdy robią to pracownicy posiadający odpowiedni sprzęt, zabezpieczenia oraz wiedzę na temat budowy zbiornika jak również wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat środowiska wodnego. Robią to z odpowiednią uważnością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dno glinianek jest nieregularne i miejscami jest bardzo głęboko – wykonywanie prac samodzielnie może być niebezpieczne, szczególnie w miejscach oznaczonych jako "czarny punkt wodny". Firma zajmująca się utrzymaniem zbiorników posiada również możliwość utylizacji powstałych odpadów.