Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

 • Spotkanie z Mikołajem w Parku Pięciu Sióstr

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zapraszają na Spotkanie z Mikołajem. 3 grudnia 2023 Park Pięciu Sióstr Kawiarnia Chono Lulu 15.00 - 17.30 Mikołaj zaprasza dzieci z rodzinami na spotkanie. W trakcie wydarzenia: - iluminacje świetlne oraz rozświetlenie choinki, - zimne ognie, - świąteczne piosenki, - konkurs taneczny, - poczęstunek, - wręczenie upominków.

 • Gimnastyka dla seniora

  Gimnastyka dla seniora: Zajęcia będą się odbywać w terminach: 27.02 – 23.06.2023 oraz 01.09. – 15.12.2023 - w poniedziałki w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Rokosowskiej 10. Sala pomieści mniej osób, dlatego zajęcia zostały podzielone na dwie grupy, jedna od 9.30-10.30, druga 10.30-11.30. -we wtorki OSiR ul. Skarżyńskiego 6A w godzinach 9.30 – 10.30 - w środy w DK Rakowiec, Wiślicka 8 w godzinach 9.30 – 10.30 - w czwartki w OKO Grójecka 79 w...

 • Bezpłatne zaproszenia na spektakl "Wieczór Kawalerski czyli NA GORACYM UCZYNKU"

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota zapraszają na spektakl realizowany w ramach cyklu “Wieczory z teatrem”. Odbiór bezpłatnych zaproszeń na spektakl „Wieczór Kawalerski czyli NA GORĄCYM UCZYNKU” realizowany w ramach cyklu „Wieczory z teatrem” dla mieszkańców dzielnicy Ochota w Bibliotece „Przystanek Książka” ul. Grójecka 42 w dniu 4 grudnia 2023 r. w godz. 16.30-18.30 lub do wyczerpania puli zaproszeń. Uwaga: Ograniczona liczba zaproszeń na...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAR
  24

  Bezpłatna infolinia dla przedsiębiorców na temat cyfryzacji

  Działa już bezpłatna infolinia dla przedsiębiorców, którzy szczególnie w czasie pandemii potrzebują zdigitalizować swoje usługi. Infolinia to darmowe konsultacje na temat narzędzi cyfrowych, zmiany modelu biznesowego, bezpieczeństwa danych, efektywnej pracy zdalnej czy sprzedaży hybrydowej. Na trudne czasy - technologia Infolinię uruchomiła firma Engave we współpracy z m.st. Warszawą w ramach projektu Technologia na trudne czasy. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 pod numerem 22 12 25 226. - W sytuacji wywołanej przez COVID-19 wielu polskich przedsiębiorców jest zmuszonych do prowadzenia swoich firm w bardzo trudnych warunkach, a technologia staje się najpotężniejszą tarczą antykryzysową, która pomaga skutecznie reagować na wyzwania i zminimalizować straty w przyszłości – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektor - koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. - Czasami takie zmiany budzą obawy, a tak naprawdę są szansą na ugruntowanie lub pozyskanie silniejszej pozycji w branży - dodaje dyrektor Zdrodowska. Zdigitalizować można praktycznie każdy obszar w swojej firmie: dystrybucję, sprzedaż produktów, pozyskanie i obsługę klienta, sam produkt lub usługę. Szczegółowe informacje o infolinii na Otworzy się w nowym okniestronie internetowej projektu. Nowoczesne rozwiązania ułatwiają pracę Coraz częściej firmy sprawnie łączą rozwiązania cyfrowe z pracą ludzi. Korzystają z aplikacji, inwestują w infrastrukturę IT, chmurę i platformy online. Większość nie wyobraża sobie innego pozyskiwania nowych klientów niż przy użyciu digital marketingu i social mediów. To tu odbywa się komunikacja, reklama i sprzedaż. Szczególnie teraz firmy, które nie korzystały do tej pory z narzędzi online i nowoczesnych kanałów komunikacji, notują spadki sprzedaży. Co więcej, nowoczesne kanały już dawno stały się standardowymi. Ten trend na pewno utrzyma się także po pandemii. Nawet jeżeli tęsknimy za kontaktem bezpośrednim i wydarzeniami stacjonarnymi, nie da się już cofnąć chęci wykorzystania online w biznesie. Przeważają korzyści i efektywność takich wydarzeń. Warszawa wspiera przedsiębiorców – aktualne dane - Chcielibyśmy maksymalnie złagodzić skutki pandemii, jakie odczuwają warszawscy przedsiębiorcy – podkreśla dyrektor Karolina Zdrodowska. - Uruchamiamy wszelkie możliwe formy pomocy i monitorujemy sytuację – dodaje dyrektor-koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. Dotychczasowe formy pomocy to obniżki czynszów, opłat, ulgi, doradztwo. Konkretną pomoc – poza wypłatą rządowej tarczy antykryzysowej - uzyskało kilka tysięcy firm. Wstrzymaliśmy waloryzację czynszów - dotyczy to 3964 najemców. Szacuje się, że dzięki temu zapłacą ogółem mniej o około 4-5 mln zł. Obniżkę czynszu w lokalach miejskich otrzymało 3553 najemców na kwotę niemal 44,8 mln zł. Z kolei do końca lutego z obniżek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych skorzystało 739 wnioskodawców - łącznie udzielono obniżek na kwotę prawie 8,9 mln zł. Przedsiębiorcy złożyli 909 wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Udzieliliśmy ulg na łączną kwotę ok. 3,6 mln zł. Wprowadziliśmy także zwolnienie z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szacuje się, że przedsiębiorcy wniosą łącznie opłatę mniejszą o około 5 mln zł. Blisko 500 osób odwiedziło punkt informacyjny w Centrum Przedsiębiorczości Smolna z pytaniami dotyczącymi tarczy antykryzysowej, działalności gospodarczej oraz dofinansowania. Od początku pandemii konsultanci Punktu Informacyjnego CPS obsłużyli ponad 2 344 osób (przedsiębiorców i osób planujących działalność gospodarczą).

 • MAR
  19

  Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

  Szanowni Państwo, Gminny Komisarz Spisowy w m.st. Warszawa ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Termin składania ofert: od 17 marca do 21 marca 2021 roku. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zadania rachmistrza Do głównych zadań rachmistrza spisowego będzie należeć: przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikacją formularzową, zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej, przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań, itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone. Jak się zgłosić Kandydaci na rachmistrzów spisowych w NSP 2021 mogą składać dokumenty: osobiście w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich ul. Leona Kruczkowskiego 2 (parter, sala obsługi - stanowiska 16 i 17 - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerami telefonów 22 443 29 00 i 22 443 29 01), poprzez pocztę elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu , za pośrednictwem platformy ePUAP, wysyłając je poprzez operatora pocztowego (w tym m.in. Pocztę Polską, firmę kurierską). Więcej informacji na temat spisu można uzyskać Otworzy się w nowym okniena stronie BIP oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Warszawie pod numerami telefonów 22 443 29 00, 22 443 29 01, e-mail: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni spis odbył się w 2011 roku. Tegoroczny rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br. Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.). Spis Powszechny dostarcza urzędom statystycznym szczegółowych informacji o liczbie ludności i jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych wraz z informacją o ich warunkach mieszkaniowych. Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Obowiązkowi spisowemu podlegają również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadza Główny Urząd Statystyczny.

 • MAR
  18

  Punkt informacji i wsparcia

  Otępienie, inaczej demencja, to zespół bardzo różnych objawów wynikających z nieprawidłowej pracy mózgu i występujący w przebiegu wielu chorób. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną tego rodzaju zespołu objawów, ale nie jedyną. Demencja nie jest naturalną oznaką starzenia się i nie oznacza tylko problemów z pamięcią, ale wiąże się z całym szeregiem innych nietypowych objawów. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy serdecznie zaprasza wszystkich, którym ten temat jest bliski do zapoznania się z ofertą Programu Wsparcia "Dmuchawiec" dla opiekunów osób żyjących z demencją. W czasie pandemii nieustannie funkcjonuje PUNKT INFORMACJI I WSPARCIA „DMUCHAWIEC”. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym psychologiem w każdy wtorek. Jeżeli tylko obostrzenia sanitarne w kraju na to pozwolą, zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla opiekunów i w zajęciach terapeutycznych dla chorych w MAL SURMA przy ul. Białobrzeskiej 17. ZGŁOŚ SIĘ telefonicznie: 723 245 028

 • MAR
  15

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania

  Obwieszczenie nt. budowy linii tramwajowej na odcinku od Dworca Warszawa Zachodnia do skrzyżowania ul. Szczęśliwicka/ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.