Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

 • Nordic Walking

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

  Od 2 kwietnia do dnia 29 października rusza kolejna edycja zajęć z nordic walkingu. Zapraszamy wszystkich, którzy chętnie aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu przez cały rok! Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę od 09:30 do 10:30 w Parku Zachodnim (miejsce zbiórki: skatepark). Na zajęcia można zabrać swoje kije, jednak jeśli ktoś nie posiada, będzie można je wypożyczyć na czas zajęć od instruktora. Na zajęcia obowiązują zapisy i decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba...

 • Tenis ziemny dla dzieci i młodzieży

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -

  Serdecznie zapraszamy na zajęcia sportowe – tenis ziemny (technika gry), które odbędą się w Parku Pięciu Sióstr (park Zachodni).

 • Potańcówki na Ochocie

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zaprasza na Potańcówki na Ochocie dla wszystkich pokoleń!

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • KWI
  12

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z: nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz mediacji. Koszty udzielania takiej pomocy są pokrywane ze skarbu państwa. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje przysługują osobie uprawnionej, tzn.: osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawej, również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. (Uwaga ! W czasie epidemii w kontakcie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. przez telefon, e-maila, wideorozmowę - osoba uprawniona nie ma obowiązku składania oświadczenia). Pomoc prawna jest udzielana przez prawników, z reguły adwokatów lub radców prawnych. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie to wsparcie świadczone przez profesjonalnych doradców obywatelskich osobom potrzebującym pomocy w rozwiązaniu ich problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatna mediacja – udzielana jest przez specjalistów i kierowana jest do osób, które są zainteresowane polubowny rozwiązaniem sporu, czyli chcą dojść do porozumienia z inną osobą (np. z wierzycielem, członkiem rodziny) bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Z uwagi na trwający stan epidemii praca punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie stacjonarnej tj. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota mieszczącego się przy ul. Białobrzeskiej 26, została zwieszona do odwołania. W związku z powyższym każda osoba uprawniona może skorzystać z pomocy w formie komunikacji na odległość tj. poprzez: telefon, wideorozmowę, lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (komunikatora internetowego). Jak można skorzystać z pomocy? należy skontaktować się z konsultantem pod numerem 19115 i poprosić o umówienie na telefoniczną poradę prawną lub obywatelską, wysłać maila z prośbą o mailową lub telefoniczną poradę - dla Dzielnicy Ochota obowiązują następujące adresy e-mail: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA : nppar9ochota@um.warszawa.pl NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE: nppngo10ochota@um.warszawa.pl Szczegółowy wykaz adresów mailowych i harmonogram pracy punktów znajduje się na stronie: nowa.um.warszawa.pl/nieodplatna-pomoc-prawna

 • KWI
  02

  Dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych

  Działkowcy mogą starać się o środki na budowę, przebudowę czy modernizację infrastruktury ogrodowej – na przykład dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni. Kupowane mogą być również sprzęty do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek. Dotacja może być także przeznaczona na ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia. Chodzi m.in. o utrzymanie istniejących zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych oraz budowę systemów deszczowych. Ale można także zmienić aranżację lub zrewitalizować teren zielony. Szczegóły naboru na stronie internetowej europa.um.warszawa.pl.

 • KWI
  01

  Spis powszechny

  1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny. Wejdź na stronę https://spis.gov.pl wypełnij formularz spisowy. Jeśli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, w Urzędzie Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17A przygotowaliśmy stanowisko komputerowe do samospisu. Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Jeśli nie dokonasz samospisu przez internet i przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Udział w spisie jest obowiązkowy .