Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

 • Spotkanie z Mikołajem w Parku Pięciu Sióstr

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zapraszają na Spotkanie z Mikołajem. 3 grudnia 2023 Park Pięciu Sióstr Kawiarnia Chono Lulu 15.00 - 17.30 Mikołaj zaprasza dzieci z rodzinami na spotkanie. W trakcie wydarzenia: - iluminacje świetlne oraz rozświetlenie choinki, - zimne ognie, - świąteczne piosenki, - konkurs taneczny, - poczęstunek, - wręczenie upominków.

 • Gimnastyka dla seniora

  Gimnastyka dla seniora: Zajęcia będą się odbywać w terminach: 27.02 – 23.06.2023 oraz 01.09. – 15.12.2023 - w poniedziałki w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Rokosowskiej 10. Sala pomieści mniej osób, dlatego zajęcia zostały podzielone na dwie grupy, jedna od 9.30-10.30, druga 10.30-11.30. -we wtorki OSiR ul. Skarżyńskiego 6A w godzinach 9.30 – 10.30 - w środy w DK Rakowiec, Wiślicka 8 w godzinach 9.30 – 10.30 - w czwartki w OKO Grójecka 79 w...

 • Bezpłatne zaproszenia na spektakl "Wieczór Kawalerski czyli NA GORACYM UCZYNKU"

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota zapraszają na spektakl realizowany w ramach cyklu “Wieczory z teatrem”. Odbiór bezpłatnych zaproszeń na spektakl „Wieczór Kawalerski czyli NA GORĄCYM UCZYNKU” realizowany w ramach cyklu „Wieczory z teatrem” dla mieszkańców dzielnicy Ochota w Bibliotece „Przystanek Książka” ul. Grójecka 42 w dniu 4 grudnia 2023 r. w godz. 16.30-18.30 lub do wyczerpania puli zaproszeń. Uwaga: Ograniczona liczba zaproszeń na...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • WRZ
  20

  Obwieszczenie

  Obwieszczam o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami oraz możliwości wypowiedzenia się na ich temat przed wydaniem decyzji przygotowywanej na wniosek złożony w dniu 22 czerwca 2021r. i uzupełniony w dniu 6 sierpnia 2021 r. przez pełnomocnika Projekt Echo – 136 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka dwutorowej elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV relacji: GPZ Mory-RPZ Ochota, GPZ Mory – RPZ Południowa w odcinku sł nr 28-sł nr 33, polegająca na rozbiórce istniejącej sieci napowietrznej 110 kV i budowie w jej miejsce sieci kablowej 110 kV w rejonie ul. Armatniej i Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie na działkach ewidencyjnych nr 2/3; 4/2; 2/4; 2/2; 3 z obrębu 2-03-02 oraz na działkach 1; 2/1; 39/1 z obrębu 2-02-03 w dzielnicy Ochota w Warszawie.

 • WRZ
  20

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 • WRZ
  17

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej w Parku Zachodnim przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., projektowanej na dz. ewid. nr 12/9- cz w obrębie 2-02-03 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie.

 • WRZ
  17

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci wodociągowej DN 200 w Al. Jerozolimskich, na działkach ewid. nr 2/1-cz i 10/5-cz w obrębie 2-02-03 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie.