Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

 • Wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin Jerzego Nowosielskiego

  Zapraszamy na wernisaż wystawy, inspirowanej pracami Jerzego Nowosielskiego jednego z najbardziej znanych i rozpoznawalnych polskich artystów współczesnych, który odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia 2023 roku o godzinie 17:00 w Muzeum Ikon w Warszawie przy ul. Lelechowskiej 5 Honorowy Patronat nad wydarzeniem Batiki inspirowane pracami Jerzego Nowosielskiego | Wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin artysty objęła Dorota Stegienka – Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy....

 • Bezpłatne warsztaty tworzenia masek weneckich

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy ochota m.st. Warszawy zapraszają mieszkańców dzielnicy Ochota na bezpłatne warsztaty tworzenia masek weneckich. Liczba miejsc ograniczona. Kiedy: 31.01-12.02.2023 r. Gdzie: Pracownia Fundacji Rekin, ul. Grójecka 107 Szczegóły na stronie: www.fundacjarekin.pl

 • Wadżra joga

  Od 2 lutego w Ośrodku Kultury Ochoty rozpoczynają się nowe zajęcia - WADŻRA JOGA. Podejdź właściwie do swojego kręgosłupa! Zajęcia obejmują zdrowotne ćwiczenia dla wszystkich grup mięśni i medytacje, które pozwalają lepiej zrozumieć własną naturę, pozbyć się cierpienia, pozostać w stanie spokoju i psychicznego komfortu. Cel zajęć: zdrowie na wszystkich poziomach, zdrowe ciało i spokojny umysł. Zajęcia prowadzi Pavel Shupikow - nauczyciel jogi, posiadający międzynarodowy certyfikat...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • STY
  10

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Filtrowa 33

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Filtrowa 33

 • GRU
  15

  Obwieszczenie - możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami

  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022, poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami oraz o możliwości wypowiedzenia się na ich temat przed wydaniem decyzji przygotowanej na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, z 24 września 2022 r., uzupełniony 24 października 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej na części działki ew. nr 10/5 z obrębu 2-02-03 oraz części działki ew. nr 2/3 z obrębu 2-02-04 w dzielnicy Ochota w Warszawie. Pouczenie Zapewniając stronom, które wykażą swój interes prawny, czynny udział w postępowaniu, umożliwia się im zapoznanie się z ww. wnioskiem oraz wypowiedzenie się w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Akta sprawy są dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota, Urzędu Dzielnicy Ochota ul. Tarczyńska 21, po uprzednim umówieniu się: telefon 22 443 97 68, e-mail: mkardas@um.warszawa.pl. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Podpisała z up. Prezydenta m.st. Warszawy /-/ Pani Katarzyna Trojnacka-Zając Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota

 • GRU
  13

  Prace budowlane - park im. Marii Skłodowskiej-Curie

  W związku z podpisaniem umowy na wykonanie prac rewitalizacyjnych parku im. Marii Skłodowskiej Curie informujemy, że od dnia 2 grudnia 2022 r. do 26 września 2023 r. na terenie parku trwają prace budowlane. Zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 44/2022 z dnia 5 września 2022 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w.w. teren musi być zabezpieczony. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób, które w trakcie trwania robót budowlanych mogłyby przebywać na terenie parku, miejsce wykonywania prac zostało wygrodzone. W celu umożliwienia sprawnej komunikacji pieszych wzdłuż parku powstało przejście łączące ulicę Wawelską z kampusem UW. Przejście zostało pokazane na załączonej poniżej mapie poglądowej.

 • LIS
  10

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Filtrowa 55

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Filtrowa 55