Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

 • Joga

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

  Zapraszamy na zajęcia jogi! Obowiązują zapisy i decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisów można dokonywać na adres e-mail: zapisyochota@gmail.com lub nr tel: 733412477. Na zajęcia należy przyjść ze swoją matą. Termin: 07.03-25.04 oraz 03.10-05.12.2022 r. Poniedziałek 18:30-19:30 LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, ul. S. Skarżyńskiego 8 Termin: 02.05-26.09.2022 r. Poniedziałek 18:30-19:30...

 • Gimnastyka dla seniora

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

  Zajęcia z gimnastyki dla seniora! Od 28.06 – 30.08.2022 r. w godz. 9.30-10.30 Wtorek: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota, ul. Rokosowska 10 (boisko zewnętrzne –zadaszone) Czwartek: Park im. Zasława Malickiego (spotkanie przy siłowni plenerowej od ul. A. Pawińskiego) Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy musi posiadać własną matę. Zapisy: e-mail: zapisyochota@gmail.com nr tel.: 733 412 477

 • Zdrowy kręgosłup

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

  Zapraszamy na zajęcia zdrowy kręgosłup. Termin: 1.03-6.12.2022 r. Wtorek 17.00-18.00 Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Rokosowska 10 Na zajęcia obowiązują zapisy i decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisów można dokonywać na adres e-mail: zapisyochota@gmail.com lub nr tel: 733 412 477. Na zajęcia należy przyjść ze swoimi matami.

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • WRZ
  20

  Obwieszczenie

  Obwieszczam o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami oraz możliwości wypowiedzenia się na ich temat przed wydaniem decyzji przygotowywanej na wniosek złożony w dniu 22 czerwca 2021r. i uzupełniony w dniu 6 sierpnia 2021 r. przez pełnomocnika Projekt Echo – 136 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka dwutorowej elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV relacji: GPZ Mory-RPZ Ochota, GPZ Mory – RPZ Południowa w odcinku sł nr 28-sł nr 33, polegająca na rozbiórce istniejącej sieci napowietrznej 110 kV i budowie w jej miejsce sieci kablowej 110 kV w rejonie ul. Armatniej i Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie na działkach ewidencyjnych nr 2/3; 4/2; 2/4; 2/2; 3 z obrębu 2-03-02 oraz na działkach 1; 2/1; 39/1 z obrębu 2-02-03 w dzielnicy Ochota w Warszawie.

 • WRZ
  20

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 • WRZ
  17

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej w Parku Zachodnim przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., projektowanej na dz. ewid. nr 12/9- cz w obrębie 2-02-03 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie.

 • WRZ
  17

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci wodociągowej DN 200 w Al. Jerozolimskich, na działkach ewid. nr 2/1-cz i 10/5-cz w obrębie 2-02-03 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie.