Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

 • Spotkanie z Mikołajem w Parku Pięciu Sióstr

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zapraszają na Spotkanie z Mikołajem. 3 grudnia 2023 Park Pięciu Sióstr Kawiarnia Chono Lulu 15.00 - 17.30 Mikołaj zaprasza dzieci z rodzinami na spotkanie. W trakcie wydarzenia: - iluminacje świetlne oraz rozświetlenie choinki, - zimne ognie, - świąteczne piosenki, - konkurs taneczny, - poczęstunek, - wręczenie upominków.

 • Gimnastyka dla seniora

  Gimnastyka dla seniora: Zajęcia będą się odbywać w terminach: 27.02 – 23.06.2023 oraz 01.09. – 15.12.2023 - w poniedziałki w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Rokosowskiej 10. Sala pomieści mniej osób, dlatego zajęcia zostały podzielone na dwie grupy, jedna od 9.30-10.30, druga 10.30-11.30. -we wtorki OSiR ul. Skarżyńskiego 6A w godzinach 9.30 – 10.30 - w środy w DK Rakowiec, Wiślicka 8 w godzinach 9.30 – 10.30 - w czwartki w OKO Grójecka 79 w...

 • Bezpłatne zaproszenia na spektakl "Wieczór Kawalerski czyli NA GORACYM UCZYNKU"

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota zapraszają na spektakl realizowany w ramach cyklu “Wieczory z teatrem”. Odbiór bezpłatnych zaproszeń na spektakl „Wieczór Kawalerski czyli NA GORĄCYM UCZYNKU” realizowany w ramach cyklu „Wieczory z teatrem” dla mieszkańców dzielnicy Ochota w Bibliotece „Przystanek Książka” ul. Grójecka 42 w dniu 4 grudnia 2023 r. w godz. 16.30-18.30 lub do wyczerpania puli zaproszeń. Uwaga: Ograniczona liczba zaproszeń na...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • GRU
  08

  Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarte konkursy ofert na działania realizowane w 2022 roku

  ZARZĄD DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ogłosił otwarte konkursy ofert na działania realizowane w 2022 roku w obszarze pomocy społecznej o następujących tytułach: „Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych”. uchwała nr 3271/2021 z 24 listopada 2021 r. link do uchwały i ogłoszenia konkursowego: https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3271-2021 Termin realizacji zadania: 15 lutego 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. Środki przeznaczone na realizację zadania: 80.000 zł. Składanie ofert: ofertę, należy wypełnić i złożyć w Generatorze Wniosków do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz. 23:59 Cel zadania: 1) poprawa funkcjonowania psychospołecznego seniorów, 2) zapobieganie izolacji, marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu osób starszych, 3) edukacja w zakresie nowych technologii, zdrowego trybu życia, zagrożeń konsumenckich, żywienia oraz bezpieczeństwa, 4) kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego seniorów. „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin”. uchwała nr 3272/2021 z 24 listopada 2021 r. link do uchwały i ogłoszenia konkursowego: https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3272-2021 Termin realizacji zadania: 15 lutego 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. Środki przeznaczone na realizację zadania: 30.000 zł. Składanie ofert: ofertę, należy wypełnić i złożyć w Generatorze Wniosków do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz. 23:59 Cel zadania: 1) poprawa funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnościami, 2) integracja w społeczności lokalnej, 3) przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy w szczególności z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. 4) wyrównywanie szans 3. „Prowadzenie i obsługa miejsc typu jadłodzielnia oraz podzielnia dla mieszkańców Warszawy w szczególności z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”. uchwała nr 3273/2021 z 24 listopada 2021 r. link do uchwały i ogłoszenia konkursowego: https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3273-2021 Termin realizacji zadania: 15 lutego 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. Środki przeznaczone na realizację zadania: 20.000 zł. Składanie ofert: ofertę, należy wypełnić i złożyć w Generatorze Wniosków do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz. 23:59 Cel zadania: 1) zapobieganie marnotrawieniu żywności 2) redystrybucja produktów spożywczych, 3) dzielenie się żywnością z potrzebującymi, 4) ograniczenie kupowania, 5) wydłużenie życia przedmiotów użytkowych, 6) ograniczenie konsumpcjonizmu, 7) sieciowanie osób pozbywających się rzeczy i przedmiotów z osobami chcącymi je przyjąć, 8) promocja idei dzielenia się różnymi dobrami materialnymi w społeczności lokalnej, 9) pomoc potrzebującym, 10) edukacja społeczności lokalnej w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji,

 • GRU
  07

  Dotacje dla organizacji pozarządowych

  Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku na następujące zadania: Organizację imprez rekreacyjno-sportowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Oferty na ww. zadania można składać do 31 grudnia 2021, do godz. 12.00 (https://www.witkac.pl). Kwota zadania Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, została zwiększona aż o 100 % z 50 000,00 zł (w roku bieżącym) do 100 000,00 zł w 2022 roku, natomiast środki przeznaczone na realizację zadania Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zwiększono o 30 000,00 zł (z 90 000,00 w roku bieżącym) do 120 000,00 w 2022 r. Dokładną treść ogłoszeń znajdziecie Państwo pod linkami: https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3274-2021 (imprezy) https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3275-2021 (szkolenia) W 2021 r. w ramach dotacji zorganizowano lub są jeszcze w trakcie realizacji następujące projekty: Warszawskie Dni Sportu – Ochockie Maluchy, Siatkarska Szansa na Sukces, Warsztaty pływackie dla dorosłych mieszkańców Ochoty, II Szczęśliwice Cup – turniej siatkówki plażowej, Rodzinny trening karate dla zawodników i mieszkańców Dzielnicy Ochota, Ogólnopolski Turniuej Karate Kyokushin z okazji 30.lecia Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin. W ramach szkoleń sportowych zorganizowano (lub jeszcze są realizowane) szkolenia: z Aikido, piłki nożnej, tenisa ziemnego, judo, karate, piłki ręcznej i koszykowej. W okresie letnim zorganizowano obozy piłkarskie dla dzieci i młodzieży.

 • GRU
  07

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy o wynikach pisemnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. Przemyskiej 18 o powierzchni 205 m2 na okres do 10 lat

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy o wynikach pisemnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. Przemyskiej 18 o powierzchni 205 m2 na okres do 10 lat