Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

 • Wadżra joga

  Od 2 lutego w Ośrodku Kultury Ochoty rozpoczynają się nowe zajęcia - WADŻRA JOGA. Podejdź właściwie do swojego kręgosłupa! Zajęcia obejmują zdrowotne ćwiczenia dla wszystkich grup mięśni i medytacje, które pozwalają lepiej zrozumieć własną naturę, pozbyć się cierpienia, pozostać w stanie spokoju i psychicznego komfortu. Cel zajęć: zdrowie na wszystkich poziomach, zdrowe ciało i spokojny umysł. Zajęcia prowadzi Pavel Shupikow - nauczyciel jogi, posiadający międzynarodowy certyfikat...

 • Gimnastyka dla seniora

  Gimnastyka dla seniora: Zajęcia będą się odbywać w terminach: 27.02 – 23.06.2023 oraz 01.09. – 15.12.2023 - w poniedziałki w OKO Radomska 13/21 w godzinach 9.30 – 10.30 -we wtorki OSiR ul. Skarżyńskiego 6A w godzinach 9.30 – 10.30 - w środy w DK Rakowiec, Wiślicka 8 w godzinach 9.30 – 10.30 - w czwartki w OKO Grójecka 79 w godzinach 9.30 – 10.30 - w piątki w OSiR Skarżyńskiego 6A w godzinach 9.30 – 10.30 W okresie wakacyjnym, w terminie 27.06. – 31.08.2023 zajęcia będą się...

 • MAGIA KOLORÓW. Wystawa prac artystycznych Beaty Joanny Przedpełskiej

  Ekspozycja prac Beaty Joanny Przedpełskiej prezentuje kolekcję masek oraz kompozycje w tkaninie. Wystawę można oglądać od 6 marca do 19 maja w Bibliotece "Przystanek Książka", ul. Grójecka 42. Beata Joanna Przedpełska jest artystką wszechstronną. Maluje pejzaże, wykonuje maski, tkaniny artystyczne, plakaty, ekslibrisy. Beata J. Przedpełska, absolwentka filologii serbsko-chorwackiej (Wydział Rusycystki i Slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Podyplomowego Studium...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • PAŹ
  13

  Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „przebudowie odcinka dwutorowej elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV relacji: GPZ Mory-RPZ Ochota

  Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z wydaną decyzją nr 4/cp/2021 znak UD-V-WAB.6733.5.2021.MKA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „przebudowie odcinka dwutorowej elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV relacji: GPZ Mory-RPZ Ochota.

 • PAŹ
  07

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci wodociągowej DN 200 w Al. Jerozolimskich na działkach ew. nr 2/1-cz i 10/5-cz w obrębie 2-02-03 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) obwieszczam, że po rozparzeniu wniosku złożonego 28 lipca 2021 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. dnia 07 października 2021 r. została wydana decyzja Nr 5/cp/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci wodociągowej DN 200 mm w Al. Jerozolimskich, na odcinku od Ronda Zesłańców Syberyjskich do istniejącego hydrantu przy budynku w Al. Jerozolimskich 142a, na dz. ew. nr 2/1-cz i 10/5-cz w obrębie 2-02-03 w Warszawie. Pouczenie Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota - ul. Tarczyńska 21. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu udostępnienia akt, tel. +22 44 39 764. Stronom w sprawie służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołania od decyzji można składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio, w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a, Warszawa /parter budynku/. Doręczenia pocztowe należy kierować na adres: Urząd Dzielnicy Ochota, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa.

 • WRZ
  29

  Posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu

  Szanowni Państwo, w imieniu Przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Łukasza Gawrysia oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu Agaty Soleckiej, zapraszamy do udziału w zdalnym posiedzeniu połączonych Komisji, które odbędzie się w dniu 5 października 2021 r. (wtorek) o g. 16:30. Porządek posiedzenia (projekt): Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk 203). Przebudowa terenów SKRY - osoba referująca przedstawiciel Centrali Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. Sprawy różne i wolne wnioski. https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Ochota/Rada_2018_2023/posiedzenia_komisji/Komisja_Polityki_Przestrzennej_Gospodarki_Komunalnej/default.htm https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Ochota/Rada_2018_2023/posiedzenia_komisji/Komisja_Oswiaty_Wychowania_i_Sportu/default.htm

 • WRZ
  24

  Konkurs nr 10-2021 na najem lokali użytkowych na okres 3 lat

  Konkurs nr 10-2021 na najem lokali użytkowych na okres 3 lat