Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Sprawy w zakresie CEIDG prowadzi Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń (WDG).

Przedsiębiorców obsługują i informacji udzielają:

  • Bartosz Sołtysiak (I speak English), tel. 22 443 96 77, e-mail: basoltysiak@um.warszawa.pl;
  • Marta Zielińska, tel. 22 443 96 73, e-mail: mazielinska@um.warszawa.pl;
  • Julitta Pachała-Wrońska (I speak English) tel. 22 443 96 74, e-mail: jpachala@um.warszawa.pl.