Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Sprawy w zakresie CEIDG prowadzi Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń (WDG).

Przedsiębiorców obsługują i informacji udzielają:

Załączniki: