null

Zdobądź kalendarz trójdzielny na 2023 rok w Konkursie Noworocznym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zapraszają do udziału w Konkursie Noworocznym.

Konkurs jest prowadzony na oficjalnym profilu FB UD Ochota, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/dzielnicaOchota (zwanym dalej “Fanpage”).  

Konkurs odbędzie się 28 grudnia 2022 r. Na „Fanpage” Organizator opublikuje treść pytania konkursowego. Pierwsze 20 osób, które danego dnia prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie zostaną nagrodzone kalendarzami trójdzielnymi na 2023 rok z logo Ochoty.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy, a także w jednostkach organizacyjnych lub u osób prawnych Miasta Stołecznego Warszawy.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

a) przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ NA „FANPAGE”. Odpowiedzi umieszczane bezpośrednio pod postem lub przesyłane w inny sposób nie będą uznawane za poprawnie udzielone.

Załączniki: