null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (LICP) na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej na części działki ew. nr 10/5 z obrębu 2-02-03 oraz części działki ew. nr 2/3 z obrębu 2-02-04 w dzielnicy Ochota w Warszawie (UD-V-WAB.6733.8.2022.MKA)

Załączniki: