null

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarte konkursy ofert na działania realizowane w 2022 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZARZĄD DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ogłosił otwarte konkursy ofert na działania realizowane w 2022 roku w obszarze pomocy społecznej o następujących tytułach: 

 

  1.  „Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych”.

uchwała nr 3271/2021 z 24 listopada 2021 r.

link do uchwały i ogłoszenia konkursowego:

https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3271-2021

Termin realizacji zadania: 15 lutego 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 80.000 zł.

Składanie ofert: ofertę, należy wypełnić i złożyć w Generatorze Wniosków do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz. 23:59

Cel zadania:

1) poprawa funkcjonowania psychospołecznego seniorów,

2) zapobieganie izolacji, marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu osób starszych,

3) edukacja w zakresie nowych technologii, zdrowego trybu życia, zagrożeń konsumenckich, żywienia oraz bezpieczeństwa,

4) kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego seniorów.

 

  1. „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin”. uchwała nr  3272/2021 z 24 listopada 2021 r.

link do uchwały i ogłoszenia konkursowego:

https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3272-2021

Termin realizacji zadania: 15 lutego 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 30.000 zł.

Składanie ofert: ofertę, należy wypełnić i złożyć w Generatorze Wniosków do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz. 23:59

Cel zadania:

1) poprawa funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnościami,

2) integracja w społeczności lokalnej,

3) przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy w szczególności z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

4) wyrównywanie szans

 

       3. „Prowadzenie i obsługa miejsc typu jadłodzielnia oraz podzielnia dla mieszkańców Warszawy w szczególności z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”.  

uchwała nr 3273/2021 z 24 listopada 2021 r.

link do uchwały i ogłoszenia konkursowego:

https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3273-2021

Termin realizacji zadania: 15 lutego 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 20.000 zł.

Składanie ofert: ofertę, należy wypełnić i złożyć w Generatorze Wniosków do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz. 23:59

Cel zadania:

1) zapobieganie marnotrawieniu żywności

2) redystrybucja produktów spożywczych,

3) dzielenie się żywnością z potrzebującymi,

4) ograniczenie kupowania,

5) wydłużenie życia przedmiotów użytkowych,

6) ograniczenie konsumpcjonizmu,

7) sieciowanie osób pozbywających się rzeczy i przedmiotów z osobami chcącymi je przyjąć,

8) promocja idei dzielenia się różnymi dobrami materialnymi w społeczności lokalnej,

9) pomoc potrzebującym,

10) edukacja społeczności lokalnej w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji,