null

Zapraszamy do konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy między dzielnicami Wola i Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy między dzielnicami Wola i Ochota w rejonie Al. Jerozolimskich 136.  *Przedmiotem konsultacji jest zmiana granicy Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i granicy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w ten sposób, że działki ewidencyjne o numerach 1/5 i 1/6 (ograniczone liniami czerwoną i niebieską *na mapie* - link do mapy: planuje się odłączyć z obrębu 6-14-04 znajdującego się w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i włączyć je do obrębu 2-02-03 znajdującego się w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, tak by nowoprojektowana granica dzielnic przebiegała wzdłuż granicy gruntów PKP.

Celem projektowanej zmiany jest dostosowania jej przebiegu do:

 
  • granic prawnych zabudowanej nieruchomości, wzdłuż której zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien przebiegać obręb ewidencyjny,
  • granic administracyjnych dzielnic opisanych w statutach dzielnic,
  • układu urbanistycznego i istniejącej zabudowy.
 

Zmiana granic uwzględni też więzi gospodarcze, przez co zostaną spełnione wymogi prawne stawiane zmienianym granicom.
Nowoprojektowana granica została uzgodniona z Burmistrzem Dzielnicy Ochota, Burmistrzem Dzielnicy Wola, Dyrektorem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Dyrektorem Biura Edukacji, Dyrektorem Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, a także uzyskała pozytywną opinię Dyrektora Urzędu Statystycznego.
Po konsultacjach społecznych zostanie przygotowany projekt uchwały, zaś wyniki konsultacji będą uwzględnione w uzasadnieniu do uchwały.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Uchwała nr XXXVI/906/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy na temat zmiany granicy Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Uwagi można zgłaszać do 1 lipca 2012 r.:

 
  • poprzez platformę konsultacyjną: www.konsultacje.um.warszawa.pl
  • drogą elektroniczną na adres:
  • drogą korespondencyjną na adres:
    • Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
  • lub osobiście w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu, pokój 131, w godzinach 8-16 (pon.-pt).