null

Dostawa komputerów i drukarek do Urzędu Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający - Miasto Stołeczne Warszawy Dzielnica Ochota w imieniu, którego postępowanie prowadzi:

Burmistrz Dzielnicy Ochota Dorota Stegienka

Adres: 02-021 Warszawa, ul.Grójecka 17a ,

Tel.022 57-83-561 lub 022 82-42-025 fax.: 0221 65-90-791

Regon: 015259640 , NIP: 525-22-48-481

Zaprasza do złożenia ofert na:

  • Przedmiot zamówienia (szczegółowy opis dołączony do zapytania w dokumencie Zapytanie Ofertowe): Dostawa komputerów i drukarek do Urzędu Dzielnicy Ochota

  • Termin realizacji zamówienia: jak w załączonym Opisie przedmiotu zamówienia

  • Okres gwarancji: jak w załączonym Opisie przedmiotu zamówienia


Miejsce złożenia oferty: oferta biorąca udział w zapytaniu w formie skanu PDF na adres email: ochota.informatyka@um.warszawa.pl, oferta zwycięska niezwłocznie w papierowym oryginale na adres: Grójecka 17a, pok. 319, zgodnie z wymogami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia

 

Termin złożenia oferty: do dnia 2021-11-24 do godziny 12:00 na ww. adres e-mail, zgodnie z wymogami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; oferta zwycięska w formie papierowej - niezwłocznie, przed podpisaniem umowy – jak w załączonym Opisie przedmiotu zamówienia

 

Warunki płatności: jak w załączonym wzorze umowy

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: jak w załączonym wzorze umowy

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym wzorze formularza oferty i wysłać pocztą elektroniczną na wskazany adres.


 

Warszawa, dnia 2021-11-19

Status
Aktualne
Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wartość zamówienia
do 130.000,00 zł
Tryb
Zapytanie ofertowe
Rodzaj
Dostawa
Data zamieszczenia
19.11.2021 11:25
Termin składania ofert
24.11.2021 12:00

Załączniki:

Zamówienia

Filtry