null

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej podczas termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: Platforma Marketplanet (um.warszawa.pl). Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
20.06.2023 12:21
Termin składania ofert
28.06.2023 10:00
Strona internetowa

Zamówienia

Filtry