null

Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1) Zamawiający - Miasto Stołeczne Warszawy Dzielnica Ochota w imieniu, którego postępowanie prowadzi:

Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Adres: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a

Regon: 015259640

NIP: 525-22-48-481

Zaprasza do złożenia ofert na:

  • Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych (zgodnie z załącznikiem Nr 1, zawierającym wykazy artykułów wraz z cenami jednostkowymi)  do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
  • Termin realizacji zamówienia: do 24.12.2021 r.
  • Wymagania Zamawiającego:

a) dostawca musi dysponować systemem internetowym do składania zamówień,

2) Miejsce i termin złożenia oferty:

Poczta elektroniczna na adres: ochota.wag@um.warszawa.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2021 r. do godziny 15:00  

3) Warunki płatności – po wyliczeniu należności za dostarczony towar, płatność przelewem do 31.12.2021 r.

4) osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami Spartak Vorobyev, tel.: (22) 443-97-48, e-mail:  svorobyev@um.warszawa.pl

5) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym wzorze.

Status
Aktualne
Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Zapytanie ofertowe
Rodzaj
Dostawa
Data zamieszczenia
14.12.2021 14:29
Termin składania ofert
17.12.2021 15:00

Załączniki:

Zamówienia

Filtry