null

Zakup i dostawa artykułów biurowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1) Zamawiający - Miasto Stołeczne Warszawy Dzielnica Ochota w imieniu, którego postępowanie prowadzi:

Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Adres: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a

Regon: 015259640

NIP: 525-22-48-481

zaprasza do złożenia ofert na zadanie:

  • Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych (zgodnie z załącznikiem Nr 1, zawierającym wykazy artykułów)  do Wydziałów i Delegatur w Urzędzie Dzielnicy Ochota, wskazanych w Załączniku Nr 2.
  • Termin realizacji zamówienia: 01.01.2022 – 15.12.2022
  • Wymagania Zamawiającego:

a) dostawca musi dysponować systemem internetowym do składania zamówień,

b) zamówienia mają być realizowane w ciągu trzech dni roboczych,

c) fakturowanie miesięczne w rozbiciu na pojedyncze jednostki organizacyjne UDO .

2) Miejsce i termin złożenia oferty:

Poczta elektroniczna na adres: ochota.wag@um.warszawa.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2021 r. do godziny 13:00  

3) Warunki płatności – miesięcznie, po wyliczeniu należności za dostarczony towar, płatne przelewem w terminie 21 dni.

4) osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami Spartak Vorobyev, tel: (22) 443-97-48, e-mail:  svorobyev@um.warszawa.pl

5) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym wzorze.

Status
Aktualne
Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Zapytanie ofertowe
Rodzaj
Dostawa
Data zamieszczenia
14.12.2021 14:22
Termin składania ofert
20.12.2021 13:00

Załączniki:

Zamówienia

Filtry