null

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Parku Pięciu Sióstr w Warszawie, terenach niezagospodarowanych, poboczach dróg gminnych i innych terenach w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: Platforma Marketplanet (um.warszawa.pl). Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

Status
Aktualne
Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
09.11.2023 15:40
Termin składania ofert
17.11.2023 10:00

Zamówienia

Filtry