null

Wykonanie nasadzeń roślinności na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj.  pod adresem:  https://zamowienia.um.warszawa.pl, na której uruchomiona jest platforma zakupowa Market Planet.  Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

Status
Aktualne
Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
13.08.2021 14:41
Termin składania ofert
25.08.2021 10:00

Zamówienia

Filtry