null

Wykaz spraw

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Numer stanowiska Rodzaj spraw
Stanowiska 18, 19, 20 Architektura, Drogownictwo, Nieruchomości, Infrastruktura, Podatki, Zezwolenia na alkohol
Stanowiska 15, 16, 17 Kasy
Stanowiska 8, 9, 10 Meldunki, dowody osobiste
Stanowisko 5 Dowody osobiste - składanie wniosków, odbiór
Stanowiska 2, 3, 6, 7 Rejestracja pojazdów
Stanowisko 1 Prawa jazdy - składanie wniosków, odbiór
Stanowiska 12, 13, 14 Świadczenie wychowawcze 500+, Dobry Start 300+Sprawy lokalowe, Gospodarka odpadami komunalnymi, Karta Warszawiaka i Młodego Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny
Stanowisko 4