null

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na 15 października 2023 r.

W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1564) na dzień 15 października 2023 r. informujemy:

Obsługa mieszkańców w sprawach wyborów:

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, stanowiska obsługi bezpośredniej, parter Urzędu, przy ul. Grójeckiej 17A

Informacja: 22 443 97 07

email: ochota.wom@um.warszawa.pl

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych, na terenie dzielnicy Ochota, przyjmowane są przez:

  1. Bartosza Sołtysiaka, tel. 22 443 96 77, e-mail: basoltysiak@um.warszawa.pl;
  2. Sławomira Zalewskiego, tel. 22 443 98 17, e-mail: szalewski@um.warszawa.pl.

Miejsce:

Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a, pokój 528, piętro piąte.

Termin:

Do 15 września 2023, do godz. 16:00. 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023

Wybory w Warszawie