null

Weź udział w ochockim konkursie mikołajkowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Ochota na Mikołaja” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota, z siedzibą przy ul. Grójeckiej 17 a,  02-021 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”)

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Konkurs jest prowadzony na oficjalnym profilu FB UD Ochota, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/dzielnicaOchota (zwanym dalej “Fanpage”).  

Konkurs odbędzie się w dniach 4-8 grudnia 2023 r.

Od 4 do 8 grudnia 2023 r. na „Fanpage” Organizator opublikuje treść pytania konkursowego związanego z „Ochota na Mikołaja”. Pierwsze 7 osób, które danego dnia prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie zostaną nagrodzone rocznymi karnetami na basen.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy, a także w jednostkach organizacyjnych lub u osób prawnych Miasta Stołecznego Warszawy.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

Jedna osoba może wziąć udział w konkursie wyłącznie raz podczas trwania konkursu.

Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ NA „FANPAGE”. Odpowiedzi umieszczane bezpośrednio pod postem lub przesyłane w inny sposób nie będą uznawane za poprawnie udzielone.

Pulę nagród w konkursie stanowi 35 sztuk rocznych karnetów na basen.

 

 

Załączniki: