null

Weź udział w konkursie i wygraj książkę

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Ochockie Dni Seniora 2022”. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Konkurs jest prowadzony na oficjalnym profilu FB UD Ochota, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/dzielnicaOchota.

Konkurs odbędzie się w dniach: 20-21.10.2022 r.

Przez 2 kolejne dni o godz. 10.00 na „Fanpage” opublikujemy treść pytania konkursowego związanego z „Ochockimi Dniami Seniora 2022”. Pierwsze 5 osób, które danego dnia prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie zostaną nagrodzone książkami „Powojenna Ochota – Ballada Sentymentalna”.

Odpowiedzi na zadane pytanie należy udzielić w wiadomości prywatnej w ramach Fanpage do godz. 11.00.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy, a także w jednostkach organizacyjnych lub u osób prawnych Miasta Stołecznego Warszawy.

Pulę nagród w konkursie stanowi 10 sztuk książek „Powojenna Ochota – Ballada Sentymentalna”.

Odbiór nagród nastąpi w okresie: 24.10-25.11.2022 r., w terminie ustalonym z poszczególnymi zwycięzcami (z wyjątkiem dni wolnych) w Urzędzie Dzielnicy Ochota, w Wydziale Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ochota, IV piętro, pok. 409, w godzinach otwarcia Urzędu tj. 8.00-16.00. Przy odbiorze należy okazać wiadomość z „Fanpage” Organizatora potwierdzającą wygranie nagrody.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Załączniki: