null

Utrzymanie i konserwacja siłowni plenerowych, boisk i placów zabaw zlokalizowanych na terenie parków i skwerów Dzielnicy Ochota w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem:Platforma Marketplanet (um.warszawa.pl)na której uruchomiona jest platforma zakupowa Market Planet. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
06.10.2023 14:00
Termin składania ofert
17.10.2023 10:00

Zamówienia

Filtry