null

Usługi zimowego oczyszczania ulic i chodników na terenie Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: Platforma Marketplanet (um.warszawa.pl). Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Przetarg nieograniczony
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
23.08.2023 11:11
Termin składania ofert
19.09.2023 10:00

Zamówienia

Filtry