null

Uroczystość nadania patronatu sal w Urzędzie Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wczoraj, 8 grudnia 2021 r., w Urzędzie Dzielnicy Ochota odbyła się uroczystość nadania imienia sali i upamiętnienia Maurycego Wojciecha Komorowskiego – wieloletniego Burmistrza Dzielnicy Ochota oraz Anny Zbytniewskiej – Radnej Dzielnicy Ochota. Data nie była przypadkowa, bo tego dnia przypadała 5 rocznica śmierci Burmistrza Komorowskiego.

W uroczystości udział wzięli członkowie rodziny Burmistrza Wojciecha Komorowskiego i Radnej Anny Zbytniewskiej, a także przyjaciele i współpracownicy między innymi Pani Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, były Prezydent m.st. Warszawy Pan Paweł Piskorski, były Prezydent m.st. Warszawy Wojciech Kozak, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, radny Ochoty Pan Jan Józef Kasprzyk, Radny m.st. Warszawy Pan Piotr Żbikowski, Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy Pan Sławomir Potapowicz.

Pamiątkową tablicę poświęconą Maurycemu Wojciechowi Komorowskiemu odsłoniły żona Małgorzata Komorowska i siostra Alicja Komorowska św. pamięci Burmistrza. Z kolei tablicę poświęconą Annie Zbytniewskiej odsłonili córka Katarzyna i wnuczek Antoni Zbytniewscy.

Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć przygotowaną prezentację zdjęć z życia Burmistrza Komorowskiego i Radnej Zbytniewskiej, a także wysłuchać wspomnień, którymi podzielili się m.in. Pani Burmistrz Dorota Stegienka, Wiceburmistrz Grzegorz Wysocki, była Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ochota Hanna Gęściak-Wojciechowska. Pani Burmistrz Dorota Stegienka odczytała też list od nieobecnego Marcina Święcickiego, w którym wspominał on swoją współpracę z Burmistrzem Komorowskim.

Pomimo obecności osób reprezentujących różne poglądy i środowiska wszyscy w sposób zgodny i ciepły wypowiadali się o ogromnym zaangażowaniu w sprawy społeczne Burmistrza Komorowskiego i Radnej Zbytniewskiej. Wielokrotnie podkreślali ich profesjonalizm, spokój, skromność, zaangażowanie i z dużym sentymentem wspominali zainicjowane i realizowane przez nich działania dla mieszkańców Dzielnicy Ochota. W czasie spotkania nie obyło się bez wzruszeń.

Za organizację wydarzenia i upamiętnienie zmarłych podziękowała siostra Burmistrza Komorowskiego.