null

Ujęcia wody oligoceńskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy Wydział Ochrony Środowiska posiada w administrowaniu dwa ujęcia wody oligoceńskiej: przy ul. Barskiej 16/20 oraz przy ul. Pasteura 10. Oba ujęcia są czynne, dostępne dla mieszkańców w godzinach 8 – do zmroku. Ujęcia wody oligoceńskiej są konserwowane przez firmę wyłonioną w drodze zamówienia publicznego. Na każdym z ujęć jest umieszczona tabliczka informacyjna z numerem telefonu do konserwatora.

Ponadto, na terenie Dzielnicy znajduje się jeszcze sześć studni. Wg uzyskanych informacji sytuacja przedstawia się następująco:

1. ul. Lindleya 4 - Szpital Kliniczny Nr 1 im. Dzieciątka Jezus - studnia nieczynna, brak środków finansowych na modernizację instalacji ze szczególnym uwzględnieniem złóż filtrujących,

2. ul. Reja 3 (Wawelska 52/54) - Ministerstwo Środowiska – studnia nieczynna - modernizacja

3. ul. Pruszkowska 6 - WSM Rakowiec – studnia czynna,

4. ul. Korotyńskiego 17/19 -  WSM Ochota – osiedle Jadwisin – studnia nieczynna, brak środków finansowych na modernizację instalacji.

5. ul. Żwirki i Wigury 93 - Uniwersytet Warszawski, wydział Geologii – studnia nieczynna, stacja uzdatniania wody w trakcie modernizacji,

6. ul. Baleya 9/Mołdawska 6 - WSM Ochota - Osiedle Gorlicka – studnia zlikwidowana.

Wydział Ochrony Środowiska nie jest administratorem w/w sześciu ujęć i nie  sprawuje nadzoru nad tymi studniami. Bieżący nadzór nad studniami sprawuje SANEPiD. Wyniki badań jakości wody przekazywane są do wiadomości WOŚ Ochota w formie zbiorczych (raz do roku) zestawień lub każdorazowo w przypadku przekroczenia norm jakości wody.