null

Uchwała Nr 2603/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji harmonogramu działań dla Dzielnicy Ochota w 2020 roku wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017 – 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie