null

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód - Majewskiego 17 w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: Platforma Marketplanet (um.warszawa.pl). Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Rodzaj
Robota budowlana
Data zamieszczenia
12.05.2023 14:17
Termin składania ofert
01.06.2023 10:00

Zamówienia

Filtry