null

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl na której uruchomiona jest platforma zakupowa Market Planet. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
23.11.2021 15:26
Termin składania ofert
07.12.2021 10:00

Zamówienia

Filtry