null

Strefa Płatnego Parkowania na Ochocie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika z niebieskim tłem i napisem Identyfikator ZGN Strefa Mieszkańca Wydaje ZGN, Abonament bezpłatny. W lewym dolny rogu napis Strefa Płatnego parkowania na Ochocie

Od 15 listopada 2021r. na Ochocie obowiązywać będzie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego – SPPN. Decyzja ta wprowadzona została Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1570/2021 z 08.07.2021r. Mieszkańcy Ochoty będą mogli ubiegać się o wydanie abonamentu mieszkańca.

 1. Abonament mieszkańca (ZDM) – dotyczy ulic

Abonament mieszkańca uprawnia do parkowania w strefie SPPN obecnie za 30 złotych rocznie i wydaje go Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). Może go otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego;
 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem samochodu;

Rejon obowiązywania abonamentu mieszkańca wyznaczamy, wybierając do 8 parkomatów (może być ich mniej) w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), przy czym wyboru parkomatów dokonuje zainteresowany.

ZDM zamierza wprowadzić dwa zezwolenia do parkowania:

 • Abonament mieszkańca – (rejonowy) -ograniczony do 8 lub mniej najbliższych parkometrów;
 • Identyfikator B-35- (obszarowy)-obowiązujący na większym terenie, np. całym osiedlu;

Identyfikator B-35 wydawany przez ZDM przysługuje wyłącznie posiadaczom abonamentu mieszkańca i upoważnia do postoju w określonej strefie na terenie SPPN. Są to odcinki dróg oznakowane znakiem B-35 – „zakaz postoju”, z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35 – XYZ”, gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze. Pierwsza litera jest oznaczeniem dzielnicy, zaś dwie kolejne cyfry oznaczają dany obszar. Koszt identyfikatora – 600 PLN rocznie, płatne kartą  lub za potwierdzeniem przelewu, istnieje możliwość opłaty w 2 ratach.

(więcej o abonamentach pod adresem https://zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/abonament-mieszkanca/

O Abonament mieszkańca można występować drogą elektroniczną (e-abonament – abonamentzdomu@zdm.waw.pl, nie ma potrzeby udawania się do punktów obsługi) lub za pośrednictwem Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich.

Dodatkowo wnioski  o abonament mieszkańca można będzie składać od 18 października w następujących punktach:

 • Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Grójecka 17 A) w poniedziałki i piątki w godz. 9.00 – 20.00, wtorek, środa, czwartek 9.00 -10.00, sobota –  9.00 – 16.00
 • Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Białobrzeska 26) w poniedziałki i piątki w godz. 9.00 – 20.00, wtorek, środa, czwartek  w godz. 9.00 – 16.00, sobota - w godz. 9.00 – 16.00
 • Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Pawińskiego 30) w poniedziałki i piątki w godz. 9.00 – 20.00, wtorek, środa, czwartek, w godz. 9.00 – 16.00, sobota –  w godz. 9.00 – 16.00
 • Punkt ZTM, CH BLUE CITY, poniedziałek – sobota w godz. 11.00 – 19.30
 • Punkt ZTM, Dworzec Zachodni, poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 20.00
 1. Identyfikator ZGN – dotyczy terenów wewnętrznych, poza ulicami

W trosce o mieszkańców dzielnicy Ochota, podjęto decyzję o wydawaniu Identyfikatora ZGN, który będzie obwiązywać w strefach mieszkańca, wyodrębnionych przez służby dzielnicowe (są to drogi wewnętrzne, drogi osiedlowe, podwórka, parkingi osiedlowe). Za przeprowadzenie całej operacji związanej z wydaniem Identyfikatora ZGN jest odpowiedzialny Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) Ochota, z siedzibą przy ul. Białobrzeskiej 11.

Wnioski o wydanie Identyfikatora ZGN będzie można składać od 15 października 2021r. Zaleca się składanie wniosków drogą elektroniczną na adres e-mail: identyfikator@zgnochota.waw.pl. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.zgnochota.waw.pl. Uwaga powyższy adres e-mail służy tylko i wyłącznie do składania wniosków o identyfikator (nie będą udzielane wyjaśnienia, nie będzie udzielana pomoc).

W celu wyjaśnień, pomocy merytorycznej zostaną uruchomione  w ZGN Ochota 2 numery telefoniczne: 575 00 67 50 oraz 575 00 65 60.  Oprócz tego wnioski o wydanie Identyfikatora ZGN będzie można składać w wersji papierowej od 15 października br. w:

 • Urzędzie Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17 A, (parter) w godz. 8 – 18.00 w poniedziałki oraz od wtorku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00
 • Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Ochota, ul. Białobrzeska 11, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15.30.

Wydawanie Identyfikatorów ZGN będzie się odbywać w następujących punktach (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pracownika ZGN-u i umówieniu dogodnego terminu i miejsca wizyty).

 • Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Grójecka 17 A) w poniedziałki w godz. 16.00 – 20.00, wtorek – piątek 16.00 -20.00, sobota – niedziela w godz. 10.00 – 18.00
 • Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Białobrzeska 26) w poniedziałki, w godz. 16.00 – 20.00, wtorek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, sobota – niedziela, w godz. 10.00 – 18.00
 • Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Pawińskiego 30) w poniedziałek, w godz. 16.00 – 20.00, wtorek  – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, sobota – niedziela, w godz. 10.00 – 18.00

Liczba stanowisk przeznaczonych do obsługi będzie uzależniona od potrzeb mieszkańców. Szczegółowa weryfikacja odbywa się przy odbiorze identyfikatora. Wtedy też będzie można złożyć podpis pod przesłanym drogą mailową wnioskiem o jego wydanie.

Kto może ubiegać się o wydanie Identyfikatora ZGN? Może to zrobić osoba legitymująca się:

 1. udokumentowanym meldunkiem na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy  oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy właścicieli mieszkań i pojazdów;
 2. udokumentowanym tytułem prawnym do nieruchomości znajdującej się na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy najemców lokali użytkowych lub mieszkalnych;
 3. udokumentowanym administrowaniem nieruchomością na obszarze Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (dalej: administrator nieruchomości) oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy administratorów;
 4. udokumentowanym świadczeniem usług konserwacyjnych bądź remontowo-budowlanych na rzecz nieruchomości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz  udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami osobowymi, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze, dotyczy firm świadczących usługi remontowo-budowlane lub konserwacyjne.

Podczas odbierania Identyfikatora ZGN osoba uprawniona zobligowana jest do przedłożenia (tylko do wglądu):

 1. dokumentów poświadczających meldunek lub tytuł prawny do nieruchomości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (dotyczy również lokali użytkowych).
 2. dokumentów poświadczających administrowanie nieruchomością;
 3. dokumentów poświadczających świadczenie usług konserwacyjnych bądź remontowo-budowlanych na rzecz nieruchomości na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy;
 4. dowodów rejestracyjnych pojazdu/pojazdów osobowych i tytułu do ich dysponowania.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydania identyfikatora dla pojazdów nieosobowych na czas prowadzenia stosownie udokumentowanych robót lub dostaw, po uprzednim indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

UWAGA: IDENTYFIKATOR ZGN JEST BEZPŁATNY.

Więcej o Identyfikatorze ZGN na: https://zgnochota.waw.pl/.../identyfikator-strefy.../