null

Statut Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak się zmieni statut Dzielnicy Ochota?

Co warto zmienić w statucie Dzielnicy, aby urząd działał sprawniej? Można zgłosić swoje uwagi do zaproponowanej, nowej wersji tego dokumentu. Wprowadzone zmiany w statucie dzielnicy wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów. Ale nie tylko – chodzi też o doprecyzowanie niektórych zapisów i nowe rozwiązania, które usprawnią działanie urzędu.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

osobiście podczas dyżurów konsultacyjnych

4 marca 2019 r., godz. 16.00-18.00 – Wydział Obsługi Mieszkańców,
ul. Grójecka 17 a

14 marca 2019 r., godz. 16.00-18.00 – MAL, ul. Grójecka 109

18 marca 2019 r., godz. 16.00-18.00 – Wydział Obsługi Mieszkańców,
ul. Grójecka 17 a

pisemnie

e-mailem na adres: ochota.konsultacjespoleczne@um.warszawa.pl

listownie na adres Urzędu Dzielnicy Ochota,
ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

do urny w Wydziale Obsługi Mieszkańców (w godzinach urzędowania).

 

Konsultacje trwają do 19 marca 2019 roku

Zobacz, na czym polegają zmiany w statucie:

Załączniki: