null

Sprostowanie do ogłoszenia z 14.01.2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

dnia 14 stycznia 2021 r.

 

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3,
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56.

 

Tytuł ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora otrzymuje brzmienie:

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

dnia 14 stycznia 2021 r.

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3,
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 50/54.

Sprostowanie należy umieścić na: Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy - www.eto.um.warszawa.pl

  1. na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - www.edukacja.warszawa.pl
  2. na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - www.urzadochota.waw.pl

 

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji